Poprzednia

ⓘ Korzyści skali
                                     

ⓘ Korzyści skali

Wewnętrzne źródła korzyści skali to:

  • większa możliwość wykorzystania wiedzy technicznej wynikająca z wysokich cen maszyn, dostosowanych na ogół do dużych skali produkcji
  • malejące przeciętny koszt całkowity, głównie dzięki rozłożeniu kosztów stałych na dużą liczbę sztuk wyrobu
  • faworyzowanie objawiające się niższym oprocentowaniem kredytów przez pożyczkodawców firm z większym majątkiem.
  • większa specjalizacja robotników, skutkująca zwiększoną wydajnością
  • wykorzystanie specjalistycznych technik zarządzania

Korzyści skali są częstą przyczyną łączenia się przedsiębiorstw i tworzenia oligopoli.