Poprzednia

ⓘ Kategoria:Dziedziny sztuki
                                               

Sztuka audiowizualna

Sztuka audiowizualna – sztuka wykorzystująca urządzenia przetwarzające dźwięk lub obraz, takie jak odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery, mikrofony, komputery itd.

                                               

Sztuka site-specific

Site-specific – dziedzina sztuki obejmująca dzieła sztuki stworzone z myślą o funkcjonowaniu w precyzyjnie określonym miejscu. Miejsce to zazwyczaj znane jest z góry – uwzględniane już w stadium projektowym samego dzieła. Koncepcja wyrosła z wielkich realizacji ziemnych – pracy z nurtu land art. Pierwotnie, na fali ruchów kontestacyjnych, formułowania kontrkultury i rewolucji seksualnej na miejsca realizacji dzieł wybierano przestrzenie niemieszczące się w ówczesnym języku świata sztuki. Sam termin site-specific został spopularyzowany i sprecyzowany przez Roberta Irwina, jednak pierwotnie ...

                                               

Sztuka fraktalna

Sztuka fraktalna – gatunek sztuki cyfrowej, część sztuki nowych mediów. Forma sztuki algorytmicznej, którą tworzy się za pomocą obliczania obiektów fraktalnych i przedstawianie wyników tych obliczeń jako nieruchomych obrazów lub animacji, które łącząc się, tworzą rodzaj abstrakcji. Ten rodzaj sztuki rozwija się od połowy lat 80. XX wieku. Tworzona za pomocą oprogramowania do generowania fraktali w trzech etapach: ustawienie parametrów oprogramowania; wykonanie możliwie, jak najdłuższego obliczenia oraz ocena produktu. W niektórych przypadkach możliwa jest także dalsza modyfikacja obrazów. ...