Poprzednia

ⓘ Wskaźnik Sharpe’a
                                     

ⓘ Wskaźnik Sharpe’a

Wskaźnik Sharpe’a – wskaźnik pozwalający ocenić wysokość "premii” uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka; im wyższy jest ten czynnik, tym korzystniejsze dla inwestora otwarcie pozycji przy tym samym ryzyku.

                                     

1. Definicja

Współczynnik obliczany jest według wzoru:

S = R j − R f σ j. {\displaystyle S={\frac – odchylenie standardowe rynkowej stopy zwrotu w danym okresie

                                     

2. Zastosowanie

Zastosowanie wskaźnika umożliwia porównanie portfeli inwestycyjnych o różnych stopach zwrotu oraz o różnych poziomach ryzyka. Wskaźnik ten normalizuje uzyskane wyniki.

                                     

3. Wartość współczynnika

Portfele o wyższej wartości współczynnika Sharpe’a – uzyskują większe stopy zwrotu przy takim samym poziomie ryzyka. Ujemna wartość wskaźnika oznacza iż portfel osiągnął stopę zwrotu niższą niż stopa wolna od ryzyka.