Poprzednia

ⓘ Due diligence
Due diligence
                                     

ⓘ Due diligence

Due diligence – poddanie przedsiębiorstwa dogłębnej analizie w celu jego wyceny przez inwestora.

Due diligence ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową. Zakres due diligence zależy od specyfiki badanego przedsiębiorstwa wielkości, struktury itd. Due diligence stanowi ostatni etap fazy przedtransakcyjnej, po którym następuje faza negocjacji.

Analiza due diligence powinna zapewnić:

  • określenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, w tym struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców itp.,
  • zwiększenie szans na pomyślne przeprowadzenie transakcji i późniejszej integracji łączonych przedsiębiorstw w przypadku fuzji lub przejęcia.
  • zaplanowanie harmonogramu transakcji,
  • zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyka związanego z przyszłą inwestycją,
  • wypracowanie strategii negocjacyjnej z kontrahentem,
                                     

1. Zakres badania due diligence

Do przeprowadzenia badania due diligence angażuje się wykwalifikowane w tych obszarach osoby, zwykle biegłych rewidentów, rzeczoznawców, prawników lub doradców podatkowych. Sam proces przeprowadzania badania najczęściej polega na analizie dotychczasowej dokumentacji podmiotu gospodarczego, także treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Z tego powodu wykonanie analizy due diligence może być niemożliwe w przypadku transakcji wrogich przejęć.