Poprzednia

ⓘ The Open Group
                                     

ⓘ The Open Group

The Open Group – konsorcjum przemysłowe sponsorowane przez IBM, Sun, HP, Hitachi i Fujitsu, tworzące standardy de facto w dziedzinie oprogramowania, zwłaszcza interfejsów API. The Open Group powstała w 1996 r. z połączenia Open Software Foundation i X/Open.

Grupa jest najbardziej znana z publikacji Single UNIX Specification, która szybko wypiera starszy standard POSIX. Jest też właścicielem znaku handlowego UNIX. The Open Group dostarcza testy zgodności, certyfikaty i dokumentacje dotyczące Uniksa, a także certyfikuje niektóre standardy, które nie są przez nią zarządzane, jak CORBA, Common Request Broker Architecture Object Management Group i Linux Standard Base Free Standards Group.

Członkowie grupy uczestniczą w forach, gdzie opracowują przewodniki, standardy i specyfikacje. Forum opracowało TOGAF The Open Group Architecture Framework, który jest zbiorem zasad do planowania i wdrażania architektur korporacyjnej. TOGAF jest dostępne bezpłatnie do wewnętrznego użytku w organizacjach.

The Open Group jest także odpowiedzialne za rozwój standardu do tworzenia modeli architektury korporacyjnej, jakim jest język ArchiMate.

Niektóre dokumenty The Open Group są dostępne wyłącznie dla członków.

                                     

1. Standardy

  • LDAP Lightweight Directory Access Protocol
  • X Window System
  • Motif – zestaw widżetów GUI dla CDE
  • Common Desktop Environment CDE
  • Single UNIX Specification POSIX
  • Distributed Computing Environment baza DCOM
  • OpenDoc – architektura złożonych dokumentów
  • Call Level Interface baza ODBC