Poprzednia

ⓘ Czarna Oksza
Czarna Oksza
                                     

ⓘ Czarna Oksza

Czarna Oksza, w dolnym biegu Kocinka – rzeka w województwach śląskim i łódzkim, w powiatach kłobuckim, częstochowskim i pajęczańskim. Płynie na Wyżynie Wieluńskiej.

Jest prawym dopływem Liswarty. Ma długość 40.2 km. Powierzchnia jej zlewni to 257.8 km².

                                     

1. Bieg

Źródło rzeki znajduje się we wsi Golce, na wschodnich stokach Garbu Truskolaskiego. Płynie równoleżnikowo na wschód przez tereny leśne Grodziska. W Grodzisku znajduje się zespół stawów hodowlanych, zasilanych wodami Czarnej Okszy. Rzeka skręca za Grodziskiem na północny wschód i koło Libidzy wpływa na teren gminy Kłobuck. Pomiędzy Libidzą a Kamykiem dolina zwęża się zbocza są miejscami strome, 20-23 m. Dno doliny jest płaskie, ma szerokość około 0.5 km, podmokłe i użytkowane jako łąki.

Dorzecze Czarnej Okszy jest asymetryczne. Z lewej strony dopływy są nieliczne, jeden z nich płynący spod Dębowej Góry ma długość 2.5 km. Z prawej strony, na terenie Kopca, do Czarnej Okszy uchodzi duży jej dopływ IV rzędu – Białka. Wpada ona do Liswarty w okolicach wsi Trzebca.

Rzeka w swoim dolnym biegu, najczęściej od miejsca połączenia biegu z Białą, nazywana jest Kocinką lub Kocinianką.

                                     

2. Wędkarstwo

Rzeka administracyjnie należy do Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręgu w Częstochowie. Występują w niej pstrągi potokowe, o które dbają wędkarze z Koła PZW Mykanów. Nierzadko można spotkać okazy długości 70 cm. Koło wędkarskie organizuje cykliczne zawody Pstrąg Kocinki.

                                     

3. Miejscowości leżące nad rzeką

 • Kamyk
 • Trzebca
 • Stary Kocin
 • Kuźnica
 • Kuźnica Kiedrzyńska
 • Kopiec
 • Grodzisko
 • Libidza
 • Golce
 • Wólka Prusicka
 • Borowianka
 • południowo-wschodnia granica miasta Kłobuck

Użytkownicy również szukali:

...
...
...