Poprzednia

ⓘ Piec przemysłowy
Piec przemysłowy
                                     

ⓘ Piec przemysłowy

Piec przemysłowy to urządzenie do przeprowadzania procesów technologicznych, które zachodzą w wysokich temperaturach, uzyskiwanych przez spalanie paliw lub elektrycznie.

                                     

1. Klasyfikacja pieców przemysłowych

ze względu na konstrukcję

 • wgłębne
 • trzonowe
 • okresowego działania
 • dzwonowe = kołpakowe
 • agregaty piecowe
 • ciągłego działania
 • z bębnami obrotowymi
 • tyglowe
 • wannowe

ze względu na atmosferę

 • z atmosferą kontrolowaną
 • z atmosferą obcą
 • próżniowe
 • z atmosferą ochronną
 • z wymuszonym obiegiem powietrza
                                     

1.1. Klasyfikacja pieców przemysłowych ze względu na konstrukcję

 • wgłębne
 • trzonowe
 • okresowego działania
 • dzwonowe = kołpakowe
 • agregaty piecowe
 • ciągłego działania
 • z bębnami obrotowymi
 • tyglowe
 • wannowe
                                     

1.2. Klasyfikacja pieców przemysłowych ze względu na cykl pracy

 • tunelowe
 • karuzelowe
 • obrotowe
 • do pracy ciągłej przelotowe
 • ze względu na konstrukcję
 • przenośnikowe=okrężne
 • taśmowe
 • rolkowe
 • przetokowe
 • wózkowe
 • samotokowe
 • ze względu na sposób przemieszczania wsadu
 • grawitacyjne
 • wózkowe
 • przepychowe
 • ślimakowe
 • przewłokowe
 • kroczące
 • z wysuwanym trzonem
 • do pracy półciągłej
 • szybowe
 • do pracy okresowej nieprzelotowe
 • żeliwiak
 • wielki piec
 • komorowe
 • solne
 • kąpielowe
 • z ruchomym trzonem
 • muflowe
                                     

1.3. Klasyfikacja pieców przemysłowych ze względu na atmosferę

 • z atmosferą kontrolowaną
 • z atmosferą obcą
 • próżniowe
 • z atmosferą ochronną
 • z wymuszonym obiegiem powietrza
                                     

1.4. Klasyfikacja pieców przemysłowych ze względu na sposób ogrzewania

 • przeponowe
 • paliwowe
 • płomienne
 • elektronowiązkowe
 • indukcyjne
 • elektrodowe
 • elektrolityczne
 • kanałowe
 • elektryczne
 • dielektryczne
 • oporowe
 • łukowe
 • oporowo-łukowe
 • fluidyzacyjne fluidalne
 • plazmowe
 • słoneczne
 • konwertorowe
 • na podczerwień
 • mikrofalowe
                                     

2. Słowniczek

 • wsad: obiekt poddawany obróbce cieplnej
 • komora: przestrzeń robocza pieca ograniczona ścianami z materiałów odpornych na temperaturę i ograniczających straty ciepła
 • płaszcz – blaszana osłona izolacji pieca
 • trzon: element pieca, podstawa, na której spoczywa wsad

Piec a kocioł

W potocznym rozumieniu kocioł centralnego ogrzewania, lub parowy błędnie nazywany jest piecem. Piec to urządzenie, gdzie wyzwalająca się w czasie spalania energia cieplna jest akumulowana w substancji ceramicznej np. cegła szamotowa. W kotle energia cieplna akumulowana jest w wodzie lub innym płynie, a ewentualnie użyta w budowie kotła ceramika stanowi warstwę izolacyjną; nie mówi się wobec tego "piec do gotowania zupy", a "kocioł do gotowania zupy".

                                     
 • Piec hutniczy rodzaj pieca służący do otrzymywania produktów i półproduktów metalurgicznych. Ponieważ większość procesów metalurgicznych wymaga wysokich
 • Piec oporowy piec rezystancyjny piec elektryczny ogrzewany za pomocą ciepła, powstającego podczas przepływu prądu elektrycznego przez elementy grzejne
 • Piec kołpakowy piec grzewczy nieprzelotowy stosowany do wyżarzania wyrobów stalowych, przydatny do pracy w atmosferze technologicznej. Piec kołpakowy
 • najważniejszym okręgiem przemysłowym kraju. W XVI w. funkcjonowało tu przeszło 60 kuźnic. W XVII w. powstały pierwsze wielkie piece w Samsonowie i Bobrzy
 • Piec cementowy właściwie: cementowy piec obrotowy to urządzenie służące do wyrobu klinkieru cementowego półproduktu w produkcji cementu Wielkość
 • Rewolucja przemysłowa proces zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, który został zapoczątkowany w XVIII wieku w Anglii i
 • Achesona piec oporowy piec elektryczny stosowany do grafityzacji wyrobów węglowych w celu nadania im struktury krystalicznej grafitu. Są to m.in., kształtki
 • Piec fluidyzacyjny często mylony z piecem zawiesinowym stosowany jest do przerobu materiałów sypkich. Materiały te poddawane są fluidyzacji, co zapewnia
 • Piec oporowo - łukowy piec elektryczny, w którym łuk płonie między elektrodami, których końce są pogrążone we wsadzie stałym o znacznym oporze właściwym
 • Atmosfera pieca to środowisko gazowe w przestrzeni roboczej pieca Opisuje ją skład chemiczny, temperatura i ciśnienie. Atmosfera pieca może być naturalna

Użytkownicy również szukali:

piec przemysłowy do pieczenia, piekarnik przemysłowy,

...
...
...