Poprzednia

ⓘ Komunistyczna Partia Litwy
Komunistyczna Partia Litwy
                                     

ⓘ Komunistyczna Partia Litwy

English version: Communist Party of Lithuania

Komunistyczna Partia Litwy – komunistyczna partia litewska założona w 1918, w latach 1940–1991 sprawująca formalną władzę w Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej jako część składowa WKP i KPZR.

                                     

1. Historia

W okresie niepodległej Litwy ugrupowanie działało nielegalnie, a komuniści poddani byli surowym represjom za działalność sprzeczną z racją stanu. W 1940 roku, w wyniku agresji radzieckiej, Komunistyczna Partia bolszewików Litwy przejęła niepodzielną władzę w kraju jako część składowa ogólnoradzieckiej WKPb. Jej pierwszym sekretarzem był wówczas Antanas Sniečkus. Funkcję szefa partii sprawował zawsze Litwin, jego zastępcą mianowano tradycyjnie Rosjanina. Polskojęzycznym organem partii był wydawany w latach 1953-1990 dziennik "Czerwony Sztandar".

W 1952 roku partia powróciła do nazwy sprzed 1940: Komunistyczna Partia Litwy. Na fali pieriestrojki w późnych latach osiemdziesiątych w łonie KPL zaczęły się zarysowywać dwie frakcje: jedna opowiadająca się za autonomią kraju w relacjach z Moskwą a później: niepodległością, druga – tzw. KPL na platformie moskiewskiej – za pozostaniem Litewskiej SRR w dotychczasowych relacjach zależności od ZSRR. W 1989 KPL pod przewodnictwem Algirdasa Brazauskasa ogłosiła wystąpienie z KPZR, a w 1990 przekształciła się w Litewską Demokratyczną Partię Pracy.

Z kolei Komunistyczna Partia Litwy na tzw. platformie moskiewskiej istniała legalnie w latach 1990–1991 pod kierownictwem Mykolasa Burokevičiusa, dopóki nie zakazano jej działalności jako sprzecznej z litewską racją stanu. Obecnie jako organizacja nielegalna wchodzi w skład Związku Partii Komunistycznych - Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.

                                     

2. I sekretarze KC KPL od 1940

 • Antanas Sniečkus 1940–1974
 • Mykolas Burokevičius 1989–1991 I sekretarz KC KPL–KPZR
 • Algirdas Brazauskas 1988–1990
 • Petras Griškevičius 1974–1987
 • Ringaudas Songaila 1987–1988
                                     
 • okręgu Nowa Wilejka. W tym samym roku został II sekretarzem Komunistycznej Partii Litwy na platformie KPZR, która sprzeciwiała się niepodległości kraju
 • lutego 1941 do 20 stycznia 1976 członkiem KC Komunistycznej Partii bolszewików Litwy Komunistycznej Partii Litwy następnie 1942 1943 był szefem Wydziału
 • Komsomołu Litwy jednocześnie od 19 lutego 1949 do 22 września 1952 zastępcą członka, a od 25 września 1952 do 1953 członkiem Biura KC Komunistycznej Partii bolszewików
 • listopada 1987 w Wilnie litewski działacz komunistyczny w latach 1974 1987 I sekretarz Komunistycznej Partii Litwy i faktyczny przywódca Litewskiej SRR.
 • do 16 lutego 1954 był członkiem Biura KC Komunistycznej Partii bolszewików Litwy Komunistycznej Partii Litwy jednocześnie od 15 sierpnia 1940 do 25
 • solenicznickim, następnie zaś kierował wydziałem w komitecie rejonowym Komunistycznej Partii Litwy 1978 1981 Od 1983 do 1988 pracował w Komitecie Centralnym
 • Ministerstwa Rolnictwa. Był członkiem kolejno: KPZR, Komunistycznej Partii Litwy i Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy. Od 2002 należał do Nowego Związku, w

Użytkownicy również szukali:

...
...
...