Poprzednia

ⓘ Kanon Krajoznawczy Polski
                                     

ⓘ Kanon Krajoznawczy Polski

Kanon Krajoznawczy Polski – wykaz najciekawszych w skali kraju obiektów krajoznawczych, położonych w poszczególnych regionach Polski. Opracowany przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

                                     

1. Historia

Pierwszy Kanon w formie wykazu obiektów ukazał się 26 lutego 1993, z okazji XIII Walnego Zjazdu PTTK, który odbył się w Poznaniu. Stanowił część Regulaminu Odznaki Krajoznawczej. Regulamin w tym również kanon uzupełniono i poprawiono w 1997, 1999, 2004 oraz 2013.

Kanon Krajoznawczy Polski w formie wydawnictwa książkowego – zawierający wykaz obiektów oraz ich syntetyczny opis – ukazał się po raz pierwszy w 2000, z okazji odbywającego się w Gnieźnie V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Kanon został opracowany pod redakcją Włodzimierza Łęckiego, a wydany przez Wydawnictwo PTTK "Kraj”. Drugie wydanie Kanonu – uzupełnione i poprawione – ukazało się w 2005.

Kanonu w wersji książkowej nie należy mylić z wykazem obiektów wymaganych do zdobycia Odznaki Krajoznawczej Polski, czyli jednego z rodzajów Odznaki Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

                                     

2. Obiekty krajoznawcze

Granice regionów krajoznawczych pokrywają się z granicami szesnastu województw według stanu na rok 2000. Wyznaczono w nich uznane za najciekawsze pod względem krajoznawczym miasta, zabytki, muzea oraz inne obiekty, jak np. jaskinie, ogrody, rezerwaty, historyczne miejsca. W skład kanonu wchodzą także wszystkie parki narodowe i obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

                                     

3. Znaczenie

Miasta i obiekty wymienione w Kanonie Krajoznawczym Polski są podstawą zdobywania Odznaki Krajoznawczej Polski OKP. Osoby, które zwiedzą wszystkie obiekty wymienione w kanonie, otrzymują OKP w stopniu złotym z szafirem.

                                     
  • malarza Jozefa Chełmońskiego. JoannaJ. Sosnowska JoannaJ., Poza kanonem Sztuka polskich artystek 1880 - 1939, Warszawa 2003, s. 67 68 . Górscy Herbu Boża
  • poznać pełną listę pochowanych tam osób. Juliusz Kłos, Wilno: przewodnik krajoznawczy Wilno 1937, s. 229. GutowskiG. Bartłomiej GutowskiG., Najsłynniejsza
  • szeregu klubów sportowych Szlak Warty 783, 0 km - odznaka turystyczno - krajoznawcza Nadwarciański Park Krajobrazowy Żerkowsko - Czeszewski Park Krajobrazowy
  • Opatówek. Ziemia : miesięcznik krajoznawczy ilustrowany 4, s. 120, kwiecień 1922. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Krzysztof Filipow, Order
  • Lwów: Karol Kwieciński, 1919, s. 99. Grzegorz Rąkowski: Przewodnik krajoznawczo - historyczny po Ukrainie Zachodniej. Cz. 3: Ziemia lwowska. Pruszków:
  • Świętokrzyskie, Kielce 1998, ISBN 83 - 86953 - 35 - 7 . Słownik geograficzno - krajoznawczy Polski Warszawa: PWN, 1998, s. 845 846, ISBN 83 - 01 - 12677 - 9 . Góry Świętokrzyskie
  • Przewodnik krajoznawczy Juljusza Kłosa Prof. Uniwersytetu St. Batorego. Wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwo Wileńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
  • miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1967 Słownik geograficzno - krajoznawczy Polski Warszawa:
  • krajobrazowe w Polsce Rezerwaty przyrody w Polsce Odznaka Turystyczno - Krajoznawcza PTTK Znam Parki Narodowe Babiogórski Park Narodowy został utworzony

Użytkownicy również szukali:

kanon krajoznawczy polski regulamin, kanon krajoznawczy województwa podkarpackiego pdf,

...
...
...