Poprzednia

ⓘ Staw (akwen)
Staw (akwen)
                                     

ⓘ Staw (akwen)

Staw – zbiornik wodny, stosunkowo płytki - pozbawiony strefy głębinowej, zarośnięty, zazwyczaj mniejszy od jeziora. Podobnie jak jeziora nie mają bezpośredniego połączenia z morzem. Niektóre z nich są zasilane przez wody rzeczne. Mogą być naturalnymi zbiornikami w zagłębieniach terenu lub być utworzone sztucznie. Według Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych staw definiowany jest jako "płytki zbiornik wodny powstały przez sztuczne zatamowanie rzeki, najczęściej w celu hodowli ryb”. Tradycyjnie mianem stawów określa się również wszystkie jeziora tatrzańskie.

                                     

1. Rodzaje stawów

Rozróżnia się:

  • stawy naturalne rozlewiska wody gromadzącej się w zagłębieniach terenu, stawami nazywane są m.in. jeziora występujące w Tatrach,
  • stawy sztuczne zbiorniki wodne tworzone przez spiętrzenie wód do celów gospodarczych lub dekoracyjnych - mogą być kopane lub sypane, np. stawy rybne służące do hodowli lub tymczasowego przetrzymywania ryb.