Poprzednia

ⓘ Korienizacja
Korienizacja
                                     

ⓘ Korienizacja

Korienizacja – narodowościowa polityka Związku Radzieckiego na początku lat 20. XX wieku.

Polityka korienizacji powrotu do korzeni została sformułowana w 1913 przez Józefa Stalina. Wprowadzanie jej w życie rozpoczęto po rewolucji październikowej.

Korienizacja zakładała podział terytorialny wedle kryteriów narodowościowych, troskę o rozwój kultur poszczególnych narodów wchodzących uprzednio w skład Imperium Rosyjskiego, tworzenie lokalnych partii komunistycznych.

Owocami korienizacji były m.in. utworzenie w Azji Środkowej republik narodowościowych, wprowadzenie alfabetów do języków ałtajskich, a przede wszystkim polityka ukrainizacji w USRR w latach 1923–1929.

Korienizacja ustąpiła miejsca rusyfikacji w latach 30.