Poprzednia

ⓘ Beskid Śląsko-Morawski
Beskid Śląsko-Morawski
                                     

ⓘ Beskid Śląsko-Morawski

Beskid Śląsko-Morawski – pasmo górskie na pograniczu Czech i Słowacji.

Do 1968 Beskid Śląsko-Morawski był zaliczany do Beskidu Śląskiego, od tego czasu wydzielony jako osobne pasmo.

                                     

1. Położenie

Beskid Śląsko-Morawski stanowi wysuniętą najdalej na zachód część Beskidów Zachodnich w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Od strony północno-zachodniej obniża się wyraźnym progiem w Pogórze Morawsko-Śląskie cz. Podbeskydská pahorkatina, na południu od Gór Wsetyńskich oddziela go Rów Rożnowski z doliną Dolnej Beczwy, na południowym wschodzie przechodzi w Jaworniki, na wschodzie od Beskidu Śląskiego oddziela go Rów Jabłonkowski z przepływającą przez niego rzeką Olzą oraz Międzygórze Jabłonkowskie ze szczytem Girowej. Powierzchnia tak wyznaczonego mezoregionu wynosi 623 km² i obejmuje południowo-zachodnią część Śląska Cieszyńskiego oraz północno-wschodnią część Moraw.

                                     

2. Budowa geologiczna

Zasadniczo Beskid Śląsko-Morawski zbudowany jest z fliszu karpackiego, w tym głównie płaszczowiny śląskiej o miąższości ponad 2000 m. Dominują w nim piaskowce godulskie które swą nazwę wywodzą od szczytu Goduli, natomiast piaskowce istebniańskie budują np. pasmo Połomów i Grunia.

                                     

3. Podział

Góry te są silnie rozczłonkowane. W czeskim podziale fizycznogeograficznym podzielone są na trzy mniejsze jednostki, które z kolei dzielą się na jeszcze mniejsze podjednostki:

Radhošťská hornatina Pogórze Radhoskie znajduje się w południowo-zachodniej części. Droga krajowa nr 58 z Rožnova do Frenštátu rozdziela je na dwie kolejne podjednostki: Veřovické vrchy Góry Veřovickie z najwyższym szczytem Velkiego Javorníka 918 m n.p.m. oraz Radhošťský hřbet Grzbiet Radhoski, w którym wyróżnia się trzy kolejne podgrzbiety: Pustevenski ze szczytem Radhošť, 1129 m, Kněhyňski ze szczytem Kněhyně, 1257 m i Smrčski ze szczytem Smrk, 1276 m. Przez Pogórze Radhoskie przebiega od zachodu równoleżnikowo główny wododział karpacki pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego rozdzielając dorzecza Dolnej Beczwy na południu i Odry na północy.

Lysohorská hornatina Pogórze Łysogórskie stanowi północno-wschodnią część Beskidu. Od Pogórza Radhoskiego na południowym zachodzie oddziela go rzeka Ostrawica będącą jednocześnie historyczną granicą pomiędzy Śląskiem i Morawami. Można je podzielić na trzy kolejne podjednostki: Lysohorská rozsocha pasma Łysej Góry – 1323 m i Trawnego – 1203 m, Ropická rozsocha, Zadní hory.

Klokočovská hornatina Pogórze Klokočovskie to niewielki fragment stanowiący wysunięty najdalej na południe cypel ze szczytem Bobek 871 m.

Średnia wysokość wynosi 703 m n.p.m.                                     

4. Szczyty

Najwyższymi szczytami Beskidu są:

 • Čertuv mlýn Diabelski Młyn, 1206 m,
 • Mały Połom 1061 m,
 • Ostrý Ostry, 1044 m,
 • Radegast 1106 m,
 • Malý Smrk Mały Smrek, 1174 m,
 • Malá Stolová Mała Stołowa, 1009 m,
 • Burkuv vrch 1032 m,
 • Lysá hora Łysa Góra, 1324 m n.p.m.,
 • Sławicz 1055 m,
 • Kněhyně Kniehynia, 1256 m,
 • Nad Kršlí 1002 m,
 • Javorový vrch Jaworowy, 1032 m,
 • Radhošť Radhoszcz, 1129 m,
 • Zmrzlý vrch 1043 m,
 • Wielki Połom 1067 m,
 • Velká Stolová Wielka Stołowa, 1046 m,
 • Malchor 1219 m,
 • Čuboňov 1011 m,
 • Ropica 1082 m,
 • Tanečnice Tanecznica, 1077 m,
 • Smrčina Smreczyna, 1015 m,
 • Nořičí hora 1047 m,
 • Magurka 1068 m,
 • Travný Trawny, 1203 m.
 • Smrk Smrek, 1276 m,
 • Šindelná Szyndzielnia, 1001 m
                                     

5. Ochrona przyrody

Beskid Śląsko-Morawski w 1973 został objęty ochroną w postaci CHKO Beskydy, który zajmuje dziś 1160 km² i oprócz Beskidu Śląsko-Morawskiego obejmuje również Góry Wsetyńskie z rozdzielającym je Rowem Rożnowskim. Ponadto wyznaczonych zostało wiele małopowierzchniowych form ochrony przyrody, w tym m.in. narodowych rezerwatów przyrody: Kněhyně – Čertuv mlýn, Mazák, Mionší czy Radhošť.

Użytkownicy również szukali:

beskid śląsko - morawski przewodnik, beskid śląsko - morawski szczyty, łysa góra (beskid śląsko - morawski),

...
...
...