Poprzednia

ⓘ Fuzor
Fuzor
                                     

ⓘ Fuzor

Fuzor – urządzenie zaprojektowane przez Philo Farnswortha i Roberta Hirscha dla uzyskania kontrolowanej syntezy termojądrowej. W różnych formach rozwijany przez innych badaczy, m.in. przez Georgea Mileya i Roberta Bussarda.

W przeciwieństwie do większości systemów kontrolowanej syntezy termojądrowej, powoli rozgrzewających magnetycznie uwięzioną plazmę, fuzor "wstrzykuje" wysokotemperaturowe jony bezpośrednio do komory reaktora, unikając w ten sposób nadmiernej złożoności. Takie podejście znane jest pod nazwą inercyjnego uwięzienia elektrostatycznego.

Liczono na to, że ten typ reaktora mógłby być szybko rozwinięty w praktyczne kontrolowane źródło energii, co jednak okazało się być zbyt trudne. Pomimo tego fuzor stał się od tamtych czasów praktycznym źródłem neutronów i jest komercyjnie produkowany w tym celu. Modele niskiej mocy bywają konstruowane przez hobbystów.

Bardziej obiecującym od fuzora typem reaktora pod względem potencjalnej możliwości uzyskania energii, opartego na inercyjnym uwięzieniu elektrostatycznym, jest Polywell, zaproponowany przez Roberta Bussarda.