Poprzednia

ⓘ Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
                                     

ⓘ Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferujący studia na kierunkach:

 • Politologia
 • Socjologia
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Bezpieczeństwo narodowe
                                     

1. Opis kierunków

Na kierunku Bezpieczeństwo narodowe prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 sem., sp. bezpieczeństwo narodowe
 • studia drugiego stopnia – magisterskie 4 sem., sp. bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, bezpieczeństwo regionalne i lokalne

Na kierunku Pedagogika prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 sem., sp. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńcza, pedagogika szkolna z animacją kulturalną
 • studia drugiego stopnia – magisterskie 4 sem., sp. diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową, edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym, edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych, menadżer kultury, terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego, wczesna edukacja, pedagogika opiekuńcza z socjoterapią, pedagogika szkolna z przedsiębiorczością

Na kierunku Pedagogika specjalna prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 sem., sp. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, resocjalizacja
 • studia drugiego stopnia – magisterskie 4 sem., sp. andragogika specjalna, resocjalizacja z penitencjarystyką

Na kierunku Politologia prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • studia drugiego stopnia – magisterskie 4 sem., sp. międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze oferta w języku angielskim, marketing polityczny i media, rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych, samorząd terytorialny, stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa oferta w języku angielskim
 • studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 sem., sp. politologia, stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa oferta w języku angielskim

Na kierunku Praca socjalna oferowane są studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 sem., sp. praca socjalna

Na kierunku Socjologia prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 sem., sp. socjologia nowych mediów, socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego
                                     

2. Struktura organizacyjna

Instytuty:

 • Instytut Nauk Politycznych

Katedry:

 • Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
 • Katedra Psychologii
 • Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji
 • Katedra Pedagogiki Ogólnej
 • Katedra Socjologii
 • Katedra UNESCO
 • Katedra Wczesnej Edukacji
 • Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 • Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Katedra Pedagogiki Specjalnej
 • Katedra Diagnostyki i Historii Wychowania
                                     

3. Władze Wydziału

Dziekan i prodziekani na kadencję 2008-2012:

 • Prodziekan ds. studenckich: dr Sławomir Przybyliński
 • Prodziekan ds. kształcenia: dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM
 • Prodziekan ds. nauki: dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM
 • Dziekan: prof. dr hab. Andrzej Olubiński
                                     

4. Historia Wydziału

Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego powstał 1 września 1999 roku, wraz z utworzeniem Uniwersytetu w Olsztynie. Został powołany z trzech różnych podmiotów organizacyjnych: Wydziału Pedagogicznego WSP, Wydziału Wychowania Artystycznego WSP oraz Instytutu Nauk o Wychowaniu ART. Następnie w 2004 roku w jego struktury włączono Katedrę Socjologii i Instytut Nauk Politycznych, które wcześniej były w strukturze Wydziału Humanistycznego. Zmianie uległa również jego nazwa na Wydział Nauk Społecznych i Sztuki. Obecna jego nazwa to Wydział Nauk Społecznych nadana 1 października 2008 roku. Z kolei 1 stycznia 2009 ze struktury wydziałowej wyłączono Instytut Sztuk Pięknych oraz Instytut Muzyki, które utworzyły osobną jednostkę - Wydział Sztuki.

WNS posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.

1 października 2010 roku uruchomiony został kierunek Praca socjalna, po tym, jak okazało się, że specjalność na kierunku pedagogika - pedagogika pracy socjalnej, nie daje studentom Uniwersytetu uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z 2004 roku oraz rozporządzeniu do niej.