Poprzednia

ⓘ Kategoria:Nauki biologiczne
                                               

Nauki biologiczne

W Polsce nauki biologiczne dzielą się na następujące dyscypliny naukowe: biofizyka biochemia biorobotyka biomechanika biologia aerobiologia anatomia antropologia fizyczna biogeografia chorologia astrobiologia biogerontologia embriologia biologia molekularna bioinformatyka biologia rozrodu biologia rozwoju cybernetyka biomechatronika biocybernetyka bionika bioelektronika socjobiologia botanika systematyka morfologia fizjologia genetyka kladystyka hydrobiologia mikologia filogenetyka ewolucjonizm etologia neurobiologia taksonomia zoologia entomologia cytologia biologia komórki histologia pal ...

                                               

Biogerontologia

Biogerontologia – jest stosunkowo młodą gałęzią nauki i zajmuje się badaniami nad przyczynami starzenia biologicznego, oraz konsekwencjami starzenia się organizmów. Biogerontologia jest niedawno utworzonym, ale stosunkowo szybko rozwijającym się działem biologii, zwłaszcza w najnowszych badaniach nad leczeniem ludzi, którym zajmuje się geriatria. W odróżnieniu od geriatrii, biogerontologia zajmuje się powodami starzenia się organizmów i stara się wypracować możliwe strategie zapobieżenia temu. Biologiczne starzenie się organizmów obejmuje na ogół nieodwracalne procesy, które prowadzą nieuc ...

                                               

Biologia medyczna

Biologia medyczna – dziedzina naukowa z pogranicza biologii i medycyny, obejmująca działy nauki i techniki posiadające zwykle w nazwie przedrostek "bio-", znajdujące jednocześnie zastosowanie w ochronie zdrowia i/lub diagnostyce laboratoryjnej. Biologia medyczna od kilku lat stanowi osobny kierunek nauczania na poziomie uniwersyteckim i doktoranckim, jak również specjalizację wielu zakładów naukowo-badawczych. Alternatywne nazewnictwo dziedzin biologicznych mających zastosowanie w medycynie podział w zależności od profilu i przedmiotu zainteresowań: biologia molekularna, biologia medyczna ...

                                               

Biomedycyna

Biomedycyna – dziedzina medycyny wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych, mająca zastosowanie m.in. w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób. Biomedycyna jako nauka zajmuje się nie tylko fizjologicznym i patologicznym kontekstem zdrowia i choroby człowieka ale również regulacją prawną zagadnień etycznych, ujętych np. w Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie, jak również regulacjach prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro i klonowania człowieka. W zakresie klinicznym i diagnostycznym, podstawę naukową i technologiczną bio ...

                                               

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Zakład Biologii Antarktyki

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Zakład Biologii Antarktyki – placówka naukowa zajmująca się badaniami obszaru Antarktyki i koordynująca program naukowy polskich badań antarktycznych oraz organizuje wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Placówka powstała w 1992 roku jako Zakład Biologii Antarktyki PAN. Decyzją Prezydium PAN została włączona 1 stycznia 2012 do Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Pełniącym obowiązki dyrektora placówki jest dr inż. Katarzyna Chwedorzewska.

                                               

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk – samodzielna jednostka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Medycyna molekularna

Medycyna molekularna – dziedzina medycyny wyłaniająca się z potrzeby rozwoju medycyny spersonalizowanej i oparta na metodologii biologii molekularnej, mającej zastosowanie w działach związanych z biologią medyczną takich jak: biotechnologia, biochemia, biofizyka, biologia komórki, bioinżynieria, biologia systemowa, bioinformatyka, nanotechnologia, terapia genowa. Rozwój nowej dziedziny został zapoczątkowany publikacją Linusa Pulinga z roku 1949, dotyczącą różnic między hemoglobiną osób zdrowych i hemoglobiną u chorych na anemię sierpowatą. Medycyna molekularna zajmuje się: diagnostyką i us ...

                                               

Neurolingwistyka

Neurolingwistyka − nauka na pograniczu lingwistyki, psychologii i neurologii, badająca mechanizmy nerwowe w obrębie ludzkiego mózgu, które kontrolują aktywność językową, oraz zmiany kształtujące się w mowie przy lokalnych zaburzeniach w pracy mózgu. Neurolingwistyka próbuje na podstawie różnych zaburzeń skonstruować model relacji między mową a aspektami funkcjonowania mózgu. Ze względu na swój multidyscyplinarny charakter neurolingwistyka czerpie metodologię i teorię z wielu innych dziedzin nauki takich jak: neurobiologia neuronauka, językoznawstwo, kognitywistyka, neuropsychologia czy inf ...