Poprzednia

ⓘ Pasmo Barnasiówki
Pasmo Barnasiówki
                                     

ⓘ Pasmo Barnasiówki

Pasmo Barnasiówki – pasmo wzniesień po zachodniej stronie Myślenic. Według naukowo opracowanej przez Jerzego Kondrackiego regionalizacji Polski należy do Pogórza Wielickiego.

Pasmo Barnasiówki ciągnie się od doliny Gościbi w Sułkowicach w północno-wschodnim kierunku po "zakopiankę” w Myślenicach. W kierunku tym wyróżnia się na nim następujące, mało wybitne wzniesienia:

  • Pisana 545 m
  • Dalin 506 m
  • Barnasiówka 566 m

Przez pasmo Barnasiówki przebiega dział wodny między zlewnią Skawinki zachodnia i północno-wschodnia część pasma Barnasiówki a zlewnią Raby południowo-wschodnia część pasma. Południowe stoki pasma opadają do dolin dwóch potoków; część zachodnia do Jasieniczanki będącej dopływem Gościbi w dorzeczu Skawinki, część wschodnia do Bysinki uchodzącej do Raby. Doliny tych potoków oddzielają pasmo Barnasiówki od Beskidu Makowskiego. Łączy się ono natomiast z nim przez grzbiet przełęczy Szklary, którą biegnie dział wodny Skawinki i Raby. Od północy stoki Pasma Barnasiówki opadają do doliny potoków Piegżówka Rudnik i Jaworniczka, oddzielających je od Pasma Bukowca.

Pasmo Barnasiówki jest zalesione, ale dolną część stoków zajmują pola uprawne i zabudowania miejscowości: Sułkowice i Rudnik, oraz Myślenice, Bysina, Jasienica, Jawornik. Również w górnej części stoków i na grzbiecie pasma było dawniej wiele polan i pól uprawnych, obecnie zarastających lasem. Grzbietem prowadzi szlak turystyczny.

W lesie na północnych stokach Pasma Barnasiówki, w miejscowości Rudnik znajduje się Diabelski Kamień – oryginalna skała w formie maczugi oraz mur skalny.

                                     

1. Szlaki turystyki pieszej

Myślenice – Dalin – Barnasiówka – Pisana – Sułkowice. Czas przejścia około 3 godz. 45 min dojściowy szlak z Rudnika na Diabelski Kamień – czas ok. 30 min, z powrotem 15 min

Użytkownicy również szukali:

bunkry nielepice, dobczyce trasy spacerowe, nielepice szlaki, szlak sułkowickich kowali, szlaki w okolicach krakowa,

...
...
...