Poprzednia

ⓘ Formacja chrześcijańska
                                     

ⓘ Formacja chrześcijańska

Formacja chrześcijańska – proces stopniowego doskonalenia się osoby, która posiada wiarę chrześcijańską i stara się realizować powszechne dla wszystkich chrześcijan powołanie do świętości i doskonałości. Pojęcie to dotyczy w równym stopniu wszystkich chrześcijan, niezależnie od przynależności do stanu duchownego bądź zakonnego.

"Człowiek od momentu poczęcia jest formowany. Ogromny wpływ mają dom, rodzina i środowisko, w których wzrasta".

Formacja chrześcijańska w wymiarze aktywnym polega na przyjmowaniu wskazań i zasad wiary życia chrześcijańskiego oraz dostosowywaniu do nich swego życia."Chrześcijańska formacja obejmuje całe życie człowieka, odpowiedzialny rozwój jego reakcji uczuciowych, woli oraz działań w osiąganiu dojrzałości osobowej i wierności Bogu".

Formacja chrześcijańska opiera się na Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła. Jednym z podstawowych elementów właściwej formacji chrześcijańskiej jest bogate życie sakramentalne częsta Eucharystia oraz regularna spowiedź święta. W pogłębianiu własnej formacji pomaga kierownictwo duchowe, lektura duchowa czy też rekolekcje.

"Chrześcijańska formacja jako permanentny proces osobistego dojrzewania oznacza zespół postaw określających zarówno relację człowieka bezpośrednio do Boga, jak i charakter jego odniesień do świata, ludzi i rzeczy, ściśle związanych ze stosunkiem do Boga".

Formację chrześcijańską można rozpatrywać w 5 kategoriach:

  • Formacja duchowa
  • Formacja apostolska
  • Formacja zawodowa
  • Formacja doktrynalna
  • Formacja ludzka