Poprzednia

ⓘ Bacówka (schronisko)
Bacówka (schronisko)
                                     

ⓘ Bacówka (schronisko)

Bacówka – stawiane w latach 70. i 80. XX w. małe górskie schroniska turystyczne, zapewniające około 30 miejsc noclegowych na łóżkach.

Koncepcja budowy bacówek została przyjęta w 1974 przez Dyrekcję Zrzeszenia Gospodarki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie. Koordynatorem projektu został Edward Moskała, inicjator ich powstania i propagator turystyki kwalifikowanej. Projekt i dokumentacja techniczna pierwszej z bacówek została opracowana przez architekta Stanisława Karpiela z Zakopanego. Większość obiektów została wybudowana według tego projektu. Wyjątkiem jest Bacówka nad Wierchomlą, która mieści się w spichlerzu przeniesionym ze Złockiego.

Inną nazwą bacówek są schroniska turystyki kwalifikowanej.

                                     

1. Bacówki w polskich górach

chronologicznie; po przecinku rok budowy

 • Bacówka na Rycerzowej – Beskid Żywiecki, 1975
 • Bacówka na Jamnej – Pogórze Ciężkowickie, 1985
 • Bacówka w Bartnem – Beskid Niski, 1977
 • Bacówka nad Wierchomlą – Beskid Sądecki, 1978
 • Bacówka w Jaworcu – Bieszczady, 1976
 • Bacówka na Krawcowym Wierchu – Beskid Żywiecki, 1976
 • Bacówka na Przełęczy Okraj – Karkonosze, 1975
 • Bacówka pod Honem – Bieszczady, 1986
 • Bacówka pod Małą Rawką – Bieszczady, 1979
 • Bacówka na Maciejowej – Gorce, 1977
 • Bacówka pod Trójgarbem – Sudety Środkowe, 1984 rozebrana w 2017
 • Bacówka na Brzance – Pogórze Ciężkowickie, 1981
 • Bacówka na Lubaniu – Gorce, 1975 spłonęła w 1978

Jako schronisko turystyki kwalifikowanej wybudowano też schronisko pod Bereśnikiem na stronie internetowej określa się jako bacówka, ale obecnie najczęściej nie zalicza się go do bacówek ze względu m.in. na inny kształt budynku oraz położenie.

                                     

2. Kluby związane z bacówkami

Na przestrzeni lat pojawiły się inicjatywy skupiające osoby związane z bacówkami. Pierwszym z ich był Klub Baców PTTK, który powstał z inicjatywy Edwarda Moskały 3/4 lipca 1976 w Bacówce na Rycerzowej. Grupę inicjatywną stanowiły osoby związane z budową bacówek. Według regulaminu do zadań klubu należało:

 • dążenie do rozbudowy bazy turystycznej w górach poprzez budowę bacówek,
 • czuwanie nad zachowaniem właściwego charakteru i funkcji bacówek oraz innych schronisk górskich,
 • organizowanie wycieczek, imprez górskich, zebrań dyskusyjnych, prelekcji i odczytów,
 • podniesieniem kultury uprawiania turystyki kwalifikowanej,
 • pogłębianie wiedzy o górach wśród członków klubu w tym ułatwianie członkom uprawianie turystyki kwalifikowanej w górach,
 • dążenie do rozwoju turystyki kwalifikowanej poprzez ułatwianie turystom indywidualnym przebywanie w górach i schroniskach górskich,
 • dbałość o ochronę środowiska naturalnego w powiązaniu z zagospodarowaniem gór schroniskami i szlakami.

W 2003 gospodarze bacówek na Rycerzowej, Krawcowym Wierchu, Maciejowej i nad Wierchomlą utworzyli Klub Bacówkarza, którego celem była popularyzacja bacówek poprzez udzielanie zniżek na noclegi dla turystów wielokrotnie je odwiedzających. Obecnie klub już nie funkcjonuje.

                                     
 • podczas wakacji i weekendów, bacówki PTTK - rodzaj niewielkiego schroniska zwanego schroniskiem turystyki kwalifikowanej, schroniska młodzieżowe - czynne zazwyczaj
 • Schronisko PTTK na Hali Kondratowej im. Władysława Krygowskiego schronisko turystyczne położone na Polanie Kondratowej w Tatrach Zachodnich, u stóp masywu
 • Magura Małastowska Schronisko PTTK na Magurze Małastowskiej Banica Bacówka PTTK w Bartnem Szymbark Magura Małastowska Schronisko PTTK na Magurze
 • wysokości 850 m n.p.m. Budynek powstał w latach 1949 1952 jako wzorcowa bacówka do wypasu owiec. Ostatecznie nie został on jednak wykorzystany do celów
 • gospodarze m.in. schroniska harcerskiego Bene pod Jaworzyną Obidowską oraz bacówki na Rycerzowej. Do ruchu turystycznego schronisko zostało przywrócone
 • Schronisko Orzeł dawniej Eulenkoppenbaude, Bismarckbaude schronisko turystyczne położone w Górach Sowich, przy drodze z Przełęczy Sokolej do schroniska
 • Schronisko PTTK im. Czesława Trybowskiego na Starych Wierchach górskie schronisko turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego położone

Użytkownicy również szukali:

bacówka krawców wierch, bacówka nad wierchomlą pokoje, bacówka nad wierchomlą, rycerzowa schronisko, rycerzowa zdjęcia,

...
...
...