Poprzednia

ⓘ Ekspresja (psychologia)
Ekspresja (psychologia)
                                     

ⓘ Ekspresja (psychologia)

Ekspresja – uzewnętrznienie, siła wyrazu.

Ekspresja aktywności psychicznej może obejmować:

  • Ekspresję przez zabawę – zawierającą elementy wymienionych wyżej, pozbawiona reguł, spontaniczna, twórcza.
  • Ekspresję muzyczną – wyrażaną w improwizowanej grze oraz ekspresję muzyczno-słowną – spontaniczne nucenie improwizowanej melodii.
  • Ekspresję słowno-werbalną – modulacja głosu, wyrażająca nastrój wypowiadanej treści – płacz, śmiech, krzyk.
  • Ekspresję plastyczną – zauważalną już u niemowląt
  • Ekspresję ruchowo-mimiczną – najbardziej podstawową i mimowolną formę wyrazu, przejawianą za pomocą mimiki, pantomimiki, pozycji ciała, spontaniczności ruchów oraz, na wyższym poziomie, tańca ekspresja ruchowo-muzyczna; zobacz artykuł: Metoda Batii Strauss.