Poprzednia

ⓘ Rynek w Wittenberdze
Rynek w Wittenberdze
                                     

ⓘ Rynek w Wittenberdze

Rynek w Wittenberdze – główny plac historycznej części miasta Wittenberga.

Plac ten powstał w dobie lokacji miasta w XIII w. Założony został na planie nieregularnego czworokąta, z którego wychodzi siedem ulic, w tym od strony zachodniej dwie ulice obecne Coswiger Straße i Schloß Straße, które stanowią oś urbanistyczną łączącą plac z dawnym zamkiem. Rynek jest otoczony zabudową z XVIII-XIX w., która zastąpiła dawne domy mieszczańskie. Po północnej stronie placu znajduje się renesansowy ratusz, który zastąpił dawny gotycki z XV w. Zbudowany został w latach 1523–1535 pod kierunkiem Konrada Krebsa, rozbudowany w 1541 r. m.in. przez Łukasza Cranacha Starszego. Po 1760 r. kiedy miasto zdobyły wojska pruskie znajdował się tam lazaret. Rozbudowany został w latach 1926–28.

Przed ratuszem znajdują się dwa pomniki reformatorów – Marcina Lutra 1483–1546 oraz Filipa Melanchtona 1497–1560. Figura Lutra jest dziełem Johanna Gottfrieda Schadowa, natomiast neogotycki postument z baldachimem wykonał berliński architekt Karl Friedrich Schinkel. Dzieło zostało wykonane w 1821 r. Pomnik Melanchtona powstał w 1861 r. i jest dziełem Friedricha Drakea i Johanna Heinricha Stracka. Pomimo różnicy czasowej oba pomniki są do siebie bardzo podobne, podyktowane to było ideowym odniesieniem do pierwszych krzewicieli wiary ewangelickiej.

Tuż za wschodnią pierzeją rynku znajduje się kościół NMP. Gotycki, trójnawowy kościół w typie halowym z dwuwieżową fasadą hełmy wież z XVII w. znany jest już od XII w. Świątynię rozbudowano w XIV w., powiększono w następnym stuleciu m.in. dobudowano zespół późnogotyckich portali do naw bocznych. Wewnątrz najważniejszym zabytkiem jest ołtarz główny z obrazami Cranachów Starszego i Młodszego, jedno z pierwszych dzieł protestanckiego malarstwa tablicowego. Jest to tryptyk, gdzie w głównej części znajduje się przedstawienie Ostatniej Wieczerzy, na bocznych skrzydłach przedstawienia sakramentów chrztu i spowiedzi. Na rewersach przedstawienia F. Melanchtona oraz J. Bugenhagena, a w predelli scena ukazująca nauczającego Lutra. Brązowa chrzcielnica z 1457 r. jest dziełem Piotra Vischera, ponadto wewnątrz zachowały się obrazy epitafijne ze scenami biblijnymi pędzla Ł. Cranacha Młodszego. Tutaj w 1521 r. Andreas Bodenstein oraz Justus Jonas odprawili pierwsze w Niemczech nabożeństwa luterańskie.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...