Poprzednia

ⓘ Świeccy dominikanie




                                     

ⓘ Świeccy dominikanie

Świeccy dominikanie ; oficjalnie: Świeccy Zakonu Kaznodziejskiego, Świeccy św. Dominika; potocznie też: Laikat dominikański, Tercjarze dominikańscy ; historycznie: Zakon od pokuty św. Dominika, Trzeci Zakon Dominikański, Zakon Dominikanów Świeckich ; skrót zakonny: OPs, TOP, T.O.P., O.P. – jedna z trzech gałęzi Zakonu Kaznodziejskiego, obok braci i mniszek dominikańskich, z którymi tworzą jeden Zakon. Żyją w codziennych warunkach osób świeckich, a życie dominikańskie prowadzą zgodnie z Regułą Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego.

                                     

1. Reguła

Historycznie pierwsza była reguła nadana przez siódmego generała zakonu dominikanów, Munio de Zamora, w 1285. Reguła ta obowiązywała niezmiennie aż do 1923, kiedy to została dostosowana do zmienionego w 1917 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Po Soborze Watykańskim II Kapituły Generalne Zakonu przez długie lata zmagały się z problemami dotyczącymi uwspółcześnienia Reguły, ostatecznie w 1987 zatwierdzona została Reguła opracowana podczas Międzynarodowego Kongresu Świeckich Dominikanów w Montrealu w 1985. Kolejny Międzynarodowy Kongres, który odbył się w marcu 2007 w Buenos Aires pozostawił Regułę w dotychczasowym brzmieniu. Ostatnia zmiana Reguły została zatwierdzona przez generała o. Bruno Cadoré OP 9 marca 2019 r.

Elementami uzupełniającymi Regułę są Deklaracje Generalne promulgowane przez Generała Zakonu bądź Kapitułę Generalną. Aktualnie Regułę uzupełniają Deklaracje Generalne generała o. Bruno Cadoré OP z 9 marca 2019 r., które uchylają poprzednie - o. Damiana Byrnea OP z 1987, o. Carlosa Costy OP z 2008 r.

Ponadto w poszczególnych prowincjach Zakonu obowiązują Dyrektoria, zawierające przepisy wykonawcze do Reguły. W Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego obowiązuje obecnie Dyrektorium zatwierdzone w 2010 r.

Reguła nie obowiązuje pod sankcją grzechu. Wskazane są w niej główne środki, z których świeccy dominikanie mają korzystać na drodze rozwoju duchowego. Są to m.in. codzienne uczestnictwo we Mszy, modlitwa Liturgii Godzin w łączności z Rodziną Dominikańską, lektura i studiowanie Słowa Bożego, zaangażowanie w budowanie lokalnej wspólnoty fraterni, głoszenie Ewangelii, modlitwa osobista różaniec, rozmyślanie.

                                     

2. Fraternie

Fraternie są wspólnotą świeckich dominikanów, afiliowaną najczęściej przy klasztorze dominikańskim lub przy diecezji za zgodą ordynariusza miejsca. Zadaniem fraterni świeckich jest tworzenie środowiska wspólnej formacji początkowej i permanentnej oraz życia liturgicznego i modlitewnego. Fraternie są autonomiczną częścią Zakonu Kaznodziejskiego - na ich czele stoi Generał Zakonu. Każda fraternia zarządzana jest przez Radę Fraterni, wybieraną spośród członków profesów wieczystych fraterni.

Formacja we fraterni rozpoczyna się od postulatu trwającego od 3 do 12 miesięcy, następnie rozpoczyna się etap nowicjatu trwającego rok z możliwością przedłużenia do dwóch lat. Następnie składa się przyrzeczenia czasowe na okres 3 lat, po tym czasie można złożyć przyrzeczenia wieczyste do śmierci.

Świeccy dominikanie nie są zakonnikami, nie składają ślubów zakonnych ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, przyrzekają natomiast żyć zgodnie z zatwierdzoną dla nich Regułą. Na co dzień żyją w rodzinach, wychowują dzieci, pracują zawodowo, realizują swoje zainteresowania.

                                     

3. Fraternie kapłańskie

Dominikańskie fraternie kapłańskie to stowarzyszenia kapłanów diecezjalnych, którzy składają profesję zgodnie z Regułą takich fraterni. Kapłani ci nie włączają się w Zakon Kaznodziejski w taki sam sposób, jak bracia dominikanie. Fraternie kapłańskie respektują bowiem władzę miejscowego ordynariusza nad kapłanami, podczas gdy bracia podlegają bezpośrednio przełożonym zakonnym.

Jak mówi Reguła, kapłani włączający się do fraterni "razem ze szczególną łaską sakramentu kapłaństwa, która dopomaga im do godnego sprawowania aktów świętego posługiwania, otrzymują nowe moce duchowe na mocy profesji, która czyni z nich członków Rodziny Dominikańskiej i daje udział w łasce i misji Zakonu, ku pożytkowi Kościoła miejscowego i powszechnego”.

"Zakon udziela im duchowych pomocy i kieruje ku właściwej im świętości, pozostawia im jednak zupełną wolność w całkowitym oddaniu się posłudze Kościołowi miejscowemu pod jurysdykcją własnego Biskupa” – głosi reguła fraterni.



                                     

4. W Polsce

W Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego żyje obecnie ponad 600 świeckich dominikanów. Tworzą oni 23 fraternie w Polsce i 2 kolejne poza jej granicami w Sofii i w Witebsku. W kilku miejscach powstają kolejne, nowe fraternie m.in. w Rzeszowie, Radoniach k/Grodziska Maz. i Warszawie. Do Polskiej Prowincji należą świeccy dominikanie mieszkający w Polsce, w Bułgarii, na Ukrainie i Białorusi oraz w Rosji.

Radę Prowincjalną wybraną 28 września 2019 r. na czteroletnią kadencję tworzą: Arkadiusz Pius Biały OPs, Jacek Zejma OPs, Viara Maldzieva OPs, Robert Dominik Chrzanowski OPs, Roman Marcin Górski OPs. Prowincjalnym promotorem świeckich Zakonu Kaznodziejskiego jest o. Maciej Biskup OP.

                                     

5.1. Znani świeccy dominikanie Święci i błogosławieni

 • święci męczennicy z grupy 117 męczenników wietnamskich i towarzysze Wawrzyńca Ruiz
 • św. Narcyza od Jezusa 1832-1869 – pokutnica i katechetka
 • św. Zdzisława Czeska 1220-1252 – szlachcianka, patronka żon i matek
 • św. Katarzyna ze Sieny 1347-1380 – mistyczka, patronka świeckich dominikanów i Europy, doktor Kościoła
 • św. Róża z Limy 1586-1617 – ascetka, pierwsza święta pochodząca z Ameryki
 • św. Józef Gabriel Brochero 1840-1914 – kapłan-społecznik, pierwszy święty z Argentyny
 • św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 1673-1716 – ksiądz, głosiciel szczególnego kultu Matki Bożej, tzw. niewolnictwa maryjnego
 • św. Arnold Janssen 1837-1909 – misjonarz, założyciel zgromadzenia werbistów i werbistek
 • bł. Adrian Fortescue 1476-1539 – męczennik, joannita
 • bł. Łucja z Narni 1476-1544 – dziewica, pierwowzór dla postaci Łucji z Opowieści z Narnii C.S. Lewisa
 • bł. Piotr Jerzy Frassati 1901-1925 – towarzysz ubogich, patron młodzieży
 • bł. Maria Poussepin 1653-1744 – założyła Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Miłosierdzia od Ofiarowania NMP
 • bł. Małgorzata z Città di Castello 1287-1320 – od urodzenia zdeformowana, patronka dzieci niechcianych i abortowanych
 • bł. Katarzyna Jarrige 1754-1836 – chroniła kapłanów przed prześladowaniami w okresie rewolucji francuskiej
 • bł. Albert z Bergamo 1214-1279 – rolnik, pielgrzym
 • bł. Bartłomiej Longo 1841-1926 – założyciel Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach oraz propagator nowenny pompejańskiej
 • Benoîte Rencurel 1647-1718 – mistyczka, wizjonerka objawień maryjnych w Laus, Czcigodna Służebnica Boża
 • Giorgio La Pira 1904-1977 – profesor uniwersytecki, burmistrz Florencji, Czcigodny Sługa Boży
 • abp Fulton J. Sheen 1895-1978 – kaznodzieja, prowadził programy w radiu i telewizji, laureat nagrody Emmy, Czcigodny Sługa Boży
 • Melania Calvat 1831-1904 – świadek objawienia Matki Bożej w La Salette, Służebnica Boża
 • Luigia Tincani 1889-1976 – założycielka Misjonarek Szkoły, Czcigodna Służebnica Boża
 • Luiza Piccarreta 1865-1947 – mistyczka, głosicielka tzw. Królestwa Bożej Woli, Służebnica Boża
 • Paulina Jaricot 1799-1862 – założycielka Stowarzyszenia Żywego Różańca, Czcigodna Służebnica Boża
 • Pius XII 1876-1958 – papież w latach 1939–1958, Czcigodny Sługa Boży
 • ks. Didaco Bessi 1856-1919 – założyciel Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej, Sługa Boży
 • Wanda Niewęgłowska 1926-1989 – mistyczka, naznaczona cierpieniem i niepełnosprawnością, Służebnica Boża
                                     

5.2. Znani świeccy dominikanie Inni tercjarze

 • Maria Magdalena Radziwiłłowa 1861-1945 – białoruska działaczka narodowa i filantropka
 • Aldo Moro 1916-1978 – profesor uniwersytecki, minister i premier Włoch
 • Margarete Sommer 1893-1965 – niemiecka działaczka społeczna, uhonorowana tytułem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 • Jane Wyman 1917-2007 – amerykańska aktorka, laureatka Oscara oraz czterech Złotych Globów
 • Sigrid Undset 1882-1949 – norweska pisarka, laureatka Nagrody Nobla w 1928
 • Louis de Funes 1914-1983 – wybitny francuski komik i aktor kinowy, honorowy laureat Cezara
 • Maurice Denis 1870-1943 – francuski malarz, przedstawiciel nabizmu i postimpresjonizmu
 • Liane de Pougy 1869-1950 – tancerka, paryska kurtyzana
 • Benedykt XV 1854-1922 – papież w latach 1914–1922
 • Anna Abrikosowa 1883-1936 – tercjarka w obrządku bizantyjskim
 • Lisamaria Meirowsky 1904-1942 – niemiecka doktor medycyny żydowskiego pochodzenia, ofiara Holokaustu, zginęła w komorze gazowej wraz z Edytą Stein
 • Zofia Trzcińska-Kamińska 1890-1977 – artystka rzeźbiarka, głównie sztuki sakralnej
 • Anna Kamieńska 1920-1986 – poetka, tłumaczka m.in. litanii dominikańskiej, odznaczona krzyżem Polonia Restituta
 • Zofia Kossak-Szczucka 1889-1968 – pisarka, odznaczona m.in. Orderem Odrodzenia Polski oraz pośmiertnie Orderem Orła Białego
 • Stefan Swieżawski 1907-2004 – profesor nauk filozoficznych, brał udział w obradach II Soboru Watykańskiego jako świecki obserwator, odznaczony Orderem Orła Białego
 • Lech Działoszyński 1912-2004 – nauczyciel akademicki, oficer Wojska Polskiego
 • Czesław Maria Puzyna 1920-2003 – doktor, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
 • kard. Franciszek Macharski 1927-2016 – kawaler Orderu Odrodzenia Polski

Użytkownicy również szukali:

dominikanie świeccy reguła, fraternia,

...
...
...