Poprzednia

ⓘ Aquilonia (korporacja akademicka)
                                     

ⓘ Aquilonia (korporacja akademicka)

Polska Korporacja Akademicka Aquilonia powstała 9 marca 1915 w Warszawie jako pierwsza korporacja akademicka w stolicy. Założyciele Aquilonii w liczbie 11 osób byli studentami Kursów Przemysłowo-Rolniczych w Warszawie. Pierwszym prezesem został Adam Doruchowski, syn założyciela ryskiej K! Arkonia. W skład pierwszego Prezydium weszli:

 • prezes – Adam Doruchowski
 • sekretarz – Witold Piędzicki
 • wiceprezes – Andrzej Rawita-Ostrowski
 • skarbnik – Konstanty Komierowski.

W 1922 roku Aquilonia została członkiem Związku Polskich Korporacji Akademickich ZPK!A i aktywnie w nim działa do chwili obecnej. Korporacja kandydowała do Związku przy K! Sarmatia. W czasach II Rzeczypospolitej Aquilonia należała do najbardziej aktywnych i znanych w środowisku akademickim Warszawy i całej Polski. Do znanych działaczy akademickich tamtego okresu należeli: Aleksander Heinrich – prezes Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej, Władysław Kempfi – prezes Ogólnopolskiego Związku Bratnich Pomocy, Mieczysław Jerzy Pączkowski – prezes ZPK!A oraz Jerzy Czarkowski i Władysław Dunin-Borkowski. W okresie PRL korporacja nie mogła prowadzić normalnej działalności na uczelniach. Do oficjalnej reaktywacji za zgodą i przy współudziale przedwojennych członków doszło 5 listopada 1994. W latach 1915-1939 do Aquilonii należało 177 osób.

Korporacja związana jest braterskimi kartelami z korporacjami: Baltią od 1925 r. i ZAG Wisłą od 1928 r.

                                     

1. Insygnia i odznaki

 • Sztandar – trójbawny, złożony z trzech równych poziomych pasów w barwach: wiśniowa, biała, błękitna.
 • Herb – trójpolowa tarcza na której umieszczone są symbole: na polu wiśniowym – monogram hasła: Vivat Aquilonia, na polu białym – cyrkiel Aquilonii, na polu błękitnym – wieniec laurowy z mieczem.
 • Barwy – w pierwszym okresie błękitno-białe, a po odrodzeniu w 1921 r. wiśniowo-biało-błękitne. Symbolizują one: miłość Ojczyzny wiśniowa, prawdę biała i stałość błękitna.
 • Cyrkiel – monogram hasła: Aquilonia vivat, crescat, floreat in aeternum!
 • Dewiza P.K!A. Aquilonia – "Omnia pro Patria"
                                     

2. Ideologia

Ze Statutu K!:

1. Korporacja jest stowarzyszeniem ideowo-wychowawczym polskiej młodzieży akademickiej, mającym na celu, przez współpracę w ścisłym gronie kolegów-przyjaciół, przygotowanie swych członków do pracy obywatelskiej dla dobra ojczyzny.

2. Korporacja jest stowarzyszeniem apartyjnym, opartym na zasadach etyki katolickiej i tradycji narodowej.

Fragment Deklaracji Ideowej:

Naród, jako zespół ludzi wszelkich stanów i klas, wszelkiej kondycji i znaczenia, z łona jednej matki – ziemi zrodzonych, jedną porozumiewających się mową, wspólnie noszących w sercu po przodkach odziedziczone, a potomnym przekazywane umiłowania i tradycje, wspólne ideały i pragnienia – to dobro najwyższe, któremu Aquilonia i Aquilon każdy służyć myślą i sercem, czynem i krwią, aż do ostatniego tchnienia pragnie i poprzysięga.

Wszelka z Jego potrzeby wynikająca ofiara, poświęcenie wszelkie na Jego ołtarzu składane, jest obowiązkiem Aquilonii i Aquilona, a interes Narodu rozumnie pojęty, nieodzownym nakazem.

Członkami Aquilonii byli m.in.:

 • prof. Jan Jacoby, 1909-2003 – dziennikarz, światowej sławy reżyser filmu naukowego
 • prof. Władysław Tatarkiewicz, 1886-1980 – znany polski filozof i historyk filozofii
 • Witold Łyżwiński, 1909-1945 – adwokat, d-ca I Kompanii w Batalionie "Gozdawa" w powstaniu warszawskim
 • dr Jan Glinka, 1890-1963 – dr nauk humanistycznych, historyk Białegostoku i regionu
 • Zbigniew Stypułkowski, 1904-1979 – adwokat, polityk Stronnictwa Narodowego, jeden z szesnastu przywódców polskiego Państwa Podziemnego aresztowanych przez Sowietów
 • Stefan Łochtin, 1911-1962 – dziennikarz, publicysta i redaktor prasy narodowej
 • Kazimierz Drecki ur. 20 lutego 1895 lub 4 marca 1895 w majątku Zofiówka, woj. lubelskie, zm. wiosną 1940 w Katyniu) – porucznik w stanie spoczynku broni pancernej Wojska Polskiego, ziemianin, ofiara zbrodni katyńskiej.
 • ks. arcybiskup Antoni Szlagowski, 1864-1956 – dr teologii, rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Wojciech Wasiutyński, 1910-1994 – dr prawa, publicysta katolicko-narodowy
 • prof. Wiktor Sudra, 1907-1987 – inż. mechanik, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej
 • prof. Tadeusz Kosiewicz, 1908-1980 – inż. mechanik, dziekan Wydziału Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej
 • Zygmunt Jarmicki, 1909-1982 – inż. mechanik, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej
 • Jerzy Daniel Kędzierski, 1902-1981 – inż. architekt, d-ca Kompanii "Supraśl" w Batalionie Łukasiński w powstaniu warszawskim
 • dr Andrzej Marchwiński, 1905-1946 – dr nauk ekonomicznych, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej, pracownik MSZ
 • prof. Aleksander Jackowski, 1869-1949 – adwokat, rektor Szkoły Głównej Handlowej
 • Aleksander Heinrich, 1901-1942 – prawnik, prezes Związku Narodowego Polskiej Młodzieży Akademickiej
 • prof. Bogusław Dunin-Borkowski, 1911-2000 – farmaceuta, dr honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu
 • prof. Eugeniusz Jarra, 1881-1973 – historyk filozofii prawa i myśli politycznej, prawnik, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Uniwersytetu Oksfordzkiego, działacz polonijny
 • Edward Kemnitz, 1907-2002 – prawnik i ekonomista, komendant Okręgu Pomorskiego NSZ, odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Przy Aquilonii kandydowały do ZPK!A:

 • K! Aleteja 1925
 • K! Wandeja 1922