Poprzednia

ⓘ Zapewnianie jakości
Zapewnianie jakości
                                     

ⓘ Zapewnianie jakości

Zapewnianie jakości, QA – planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań jakości końcowego produktu w procesie jego tworzenia.

                                     

1. Zapewnienie jakości w szkolnictwie wyższym

Zapewnienie jakości szkół wyższych to ciągły proces wartościowania jakości systemu szkolnictwa wyższego.

Typy i rodzaje

  • Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia – dotyczy kontroli i podnoszenia jakości wewnątrz szkoły wyższej. Jest to zespół sformalizowanych w katalogu zasad oraz procedur, działań i czynności podejmowanych przez organy uczelni oraz jej interesariuszy wewnętrznych w celu podniesienia jakości kształcenia. Podstawą prawną tworzenia tego systemu w szkole wyższej są przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Zewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia – dotyczy zagwarantowania polepszania wyników działalności szkół wyższych lub jakości programów kształcenia przez interwencję instytucji nadrzędnej. Istotna jest korelacja tego systemu z autonomią szkół wyższych, która może się przejawiać w: stosowaniu oceny systemowej, zróżnicowaniu stosowania oceny w zależności od kategorii uczelni i stopnia jej niezależności, pozostawieniu uczelniom dużej swobody w wyborze komisji, która dokona oceny, ocenianiu jedynie części kierunków studiów, a w przypadku spełnienia kryteriów udzielaniu akredytacji wszystkim, objęcia obligatoryjnym systemem zapewnienia jakości jedynie określonych typów uczelni albo w udzielaniu akredytacji na stosunkowo długi okres.