Poprzednia

ⓘ Pracownia dydaktyki fizyki
                                     

ⓘ Pracownia dydaktyki fizyki

Pracownia dydaktyki fizyki – przedmiot nauczania, którego celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli fizyki do poprawnego wykonywania doświadczeń dydaktycznych na lekcjach.

Podstawa przedmiotu to wykonywanie doświadczeń fizycznych. Doświadczenia te mają być wykonywane w taki sposób, w jaki byłyby wykonywane na lekcji. Nie jest ważny wynik doświadczenia lecz przedstawienie jego przebiegu.

                                     
  • Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej Kierownik: dr hab. Michał Tomczak, prof.UWr Biblioteka Instytutu Astronomicznego Pracownia Dydaktyki i Popularyzacji
  • Topologii Zakład Zastosowań Matematyki Zakład Algebry Pracownia Dydaktyki Matematyki Pracownia Informatyki Historia WMP AP w Słupsku na stronie Instytutu
  • Chemii utworzony został w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Wydział kształci na kierunkach: chemia chemia kosmetyczna kierunek
  • Wiesław Fałtynowicz Pracownia Lichenologii Kierownik: dr Maria Kossowska Pracownia Ochrony Przyrody Kierownik: dr Ewa Szczęśniak Pracownia Taksonomii Roślin
  • Stacja Naukowa w Guciowie Obiekt Instytutu Nauk o Ziemi Pracownia Dydaktyki Geografii Pracownia Geograficznych Systemów Informacyjnych Zakład Geografii
  • konferencji o tematyce dotyczącej badań w zakresie dydaktyki chemii W 2006 r. został kierownikiem Zakładu Dydaktyki Chemii wchodzącego w skład Instytutu Biologii
  • reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego

Użytkownicy również szukali:

...
...
...