Poprzednia

ⓘ Adam Koseski
                                     

ⓘ Adam Koseski

Adam Waldemar Koseski – polski historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii najnowszej i stosunkach międzynarodowych.

                                     

1. Życiorys

Ukończył studia na kierunku historia w Uniwersytecie Warszawskim w 1963. Stopień doktora otrzymał w 1972, doktora habilitowanego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w 1979, natomiast tytuł profesora zwyczajnego w 1987.

W latach 1981–1984 był dyrektorem Instytutu Wiedzy o Partiach w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. W latach 1985–1989 piastował stanowisko I zastępcy dyrektora Centrum Studiów Politycznych. W Akademii Bydgoskiej pełnił funkcję kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych. W Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku od 1994 był I prorektorem, od 2004 pełnił obowiązki rektora, a 17 marca 2004 został powołany na stanowisko rektora.

Był członkiem Instytutu Krajów Socjalistycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1983–1986 był członkiem Rady Naukowej. W latach 1986–1989 był członkiem Instytutu Słowianoznawstwa PAN. W latach 1991–1993 zasiadał w radzie naukowej Centrum Badań Radzieckich Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1978–1990 był członkiem Prez. Stow. Polska-Wschód. Następnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Bułgarskiej. Poza tym w latach 1969–1980 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego miesięcznika "Panorama Bułgarska”, a w latach 1990–1991 redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Sekrety Historii”. Obecnie jest członkiem Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska”, przewodniczącym Rady Programowej Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, pełni również funkcję członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013.

Prowadzi badania w zakresie najnowszych dziejów powszechnych, zwłaszcza problematyki bałkańskiej oraz losów Polaków na Wschodzie.

Bez powodzenia kandydował do sejmiku mazowieckiego w 2006 z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, do Sejmu w 2011 z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i w 2015 z listy Platformy Obywatelskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w 2014 z listy SLD-UP.

                                     

2. Publikacje

Jest autorem i współautorem 30 książek m.in.:

 • Emigracja z ziem polskich w XX wieku, 1998;
 • Bułgaria w polityce europejskiej 1944–1948, 1975;
 • Europejskie państwa socjalistyczne 1948–1960, 1977, współautor;
 • Międzynarodowy ruch robotniczy, t. 2, 1976, współautor;
 • Zarys rozwoju politycznego, 1977;
 • Albania. Krótki zarys dziejów, 1988;
 • Polonia w walce o niepodległość 1914–1920, 2000;
 • Ludowa Republika Bułgarii 1944–1980. Zarys rozwoju politycznego, 1980;
 • W bałkańskim tyglu, 2002;
 • Procesy migracji ludności polskiej, 2002.

Poz tym jest współautorem i redaktorem serii dokumentów O Niepodległą i Granice 4 tomy, 2000–2002 i tłumaczem bułgarskiej literatury pięknej, historycznej i naukowej 14 książek. Promotor 15 prac doktorskich.

                                     

3. Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2000,
 • bułgarski Order Cyryla i Metodego I st. Złoty; 1976,
 • Honorowy Obywatel Miasta Pułtuska,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1983,
 • Złoty Krzyż Zasługi 1974,
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 2003,
 • Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Mazowsza” 2009.