Poprzednia

ⓘ Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
                                     

ⓘ Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 6 wydziałów tworzących szkołę dziedzinową Nauk Humanistycznych UAM.

                                     

1. Historia i badania Wydziału

Instytut został powołany 30 stycznia 1919 roku a jego pierwszym dyrektorem był współzałożyciel Uniwersytetu, prof. dr hab. Józef Kostrzewski. Po kilkakrotnej zmianie nazwy, 1 grudnia 1982 roku, wprowadzono nazwę Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Nazwa ta została zmieniona 3 października 2016 roku, obecnie jest to Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut prowadzi badania w zakresie archeologii pradziejowej i średniowiecznej a od 1999 roku w zakresie archeologii śródziemnomorskiej, od 2004 roku jako archeologia orientalna i antyczna. Instytut Archeologii wydaje własne czasopismo Folia Praehistorica Posnaniensia oraz kilka tytułów serii wydawniczych.

Instytut początkowo prowadził badania wykopaliskowe na terenie Wielkopolski i Kujaw oraz na Pomorzu Wschodnim. Do najważniejszych prac tego okresu były badaniach grodu kultury łużyckiej w Biskupinie. W latach 60. rozpoczęto badania na Pomorzu Zachodnim i Środkowym.

Do największych odkryć dokonanych przez studentów i pracowników Instytutu należy odkrycie Palatium Mieszka I na poznańskim Ostrowie Tumskim oraz kilka bezcennych artefaktów m.in. bulle - ołowiana pieczęć Bolesława Śmiałego albo Bolesława Krzywoustego z okresu między połową XI wieku, a latami trzydziestymi XII wieku. Innym odkryciem było odkrycie i prowadzenie do dzisiaj badań archeologicznych osady obronnej z wczesnej epoki brązu w Bruszczewie

Obecnie instytut zaangażowany jest w kilkanaście prac badawczych m.in.:

 • tereny Barbaricum w okresie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów ;
 • studia nad pograniczem biokulturowym Wschodu i Zachodu Europy w pradziejach i starożytności
 • badania nad środowiskowym uwarunkowaniami najstarszego osadnictwa Europy Środkowej i rozwój kulturowy Niżu Europejskiego w epoce kamienia i wczesnej epoce metali;
 • obszary prowincjonalno-rzymskie w Europie;
 • architektura i sztuka Polski średniowiecznej;
 • studia nad teorią społeczną oraz współczesna refleksja metodologiczna w archeologii.
 • problem kontynuacji między starożytnością a wczesnym średniowieczem w Polsce;
 • powiązania kulturowe Wielkopolski z terenami ościennymi w późnym okresie brązu i wczesnym okresie żelaza;
 • historia archeologii;
 • archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu;
 • synteza wczesnej epoki brązu;
 • sztuka społeczności Europy środkowej w epoce żelaza a sztuka Grecji i Italii;

Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UAM, Instytut funkcjonuje jako Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                     

2. Biblioteka

Wydział Archeologii posiada własną bibliotekę tematyczną, w której zbiorach znajduje się około 40 000 woluminów, 380 tytułów czasopism zagranicznych oraz 170 tytułów czasopism polskich.

                                     

3. Publikacje Wydziału

Instytut Archeologii wydaje publikacje naukowe nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM. Publikacje stanowią odzwierciedleniem badań i prac archeologicznych przeprowadzanych przez Instytut w ramach studiów archeologicznych. Do wybranych prac należą m.in.

 • Archeologia i jej źródła - materiały faunistyczne w praktyce badawczej archeologii. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Poznań 1996, ​ISBN 83-01-12215-3 ​
 • Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków. Poznań 1998, s. 103 ​ISBN 83-86650-62-1 ​
 • Janusz Czebreszuk, Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej III i początki II tys. przed Chr. Alternatywny model kultury Wydanie I, Seria Archeologia nr 46 ​ISBN 83-232-1096-9 ​
 • Peter F. Biehl, Alexander Gramsch, Arkadiusz Marciniak Hg. Archäologien Europas / Archeologies of Europe Geschichte, Methoden und Theorien / History, Methods and Theories 2001, Tübinger Archäologische Taschenbücher, Bd. 3, br. ​ISBN 3-8309-1067-3 ​
 • Przemysław Makarowicz, Rola społeczności kultury iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego 2000-1600 BC Poznań 1998, ​ISBN 83-86650-07-9 ​
 • Aerial Archaeology - Developing Future Practice Edited by Robert H. Bewley and Włodzimierz Rączkowski 2001, NATO Science Series, Life and Behavioural Sciences - Vol. 337; ​ISBN 1-58603-184-8 ​
 • Ewa Bugaj, Motywy figuralne na ceramice germańskiego kręgu kulturowego Seria: Archeologia nr 45 ISSN 0554-8195, ​ISBN 83-232-0892-1 ​
 • Danuta Minta -Tworzowska, Klasyfikacja w Archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych.,Adam Mickiewicz University Press, Poznań 1994, ISBN 3-232-0602-3
 • Archeologia - Paradygmat - Pamięć, pod redakcją Danuty Minty-Tworzowskiej i Włodzimierza Rączkowskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001 ​ISBN 83-7177-093-6 ​
 • Włodzimierz Rączkowski, Archeologia lotnicza - metoda wobec teorii Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002 ​ISBN 83-232-1194-9 ​
 • Maciej Kaczmarek, Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2012 ​ISBN 978-83-7654-185-3 ​
 • Maciej Kaczmarek, Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002 ​ISBN 83-232-1028-4 ​
 • Hanna Kóčka-Krenz, Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu. Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1993 ​ISBN 83-232-0494-2 ​
 • Sztuka naskalna Uzbekistanu pod redakcją Aleksandra Kośko, Timura Širinova, Włodzimierza Rączkowskiego Poznań 1997; ​ISBN 83-86650-86-9 ​
 • Jacek Nowakowski, Andrzej Prinke, Włodzimierz Rączkowski, Biskupin. i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, Poznań 2005


                                     

4. Struktura organizacyjna

Wydział dzielił się na 5 zakładów oraz jedną pracownię. Od 1 stycznia 2020, Wydział nie posiada wewnętrznej struktury organizacyjnej i nie jest podzielony na zakłady. Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną z zakresu prahistorii. Instytut Archeologii organizuje studia archeologiczne. Siedzibą instytutu od 1990 do 2015 roku był gmach Collegium Historicum obecnie Collegium Martineum przy ul. Święty Marcin 78. Obecna siedziba znajduje się w gmachu Collegium Historicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7.

Samodzielni pracownicy naukowi:
 • dr hab. Artur Różański
 • prof. dr hab. Andrzej Michałowski
 • prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
 • prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
 • dr hab. Ewa Bugaj
 • dr hab. Jacek Wierzbicki
 • prof. dr hab. Rafał Koliński
 • dr hab. Michał Pawleta
 • prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski
 • dr hab. Marcin Ignaczak
 • prof. dr hab. Marzena Szmyt
 • prof. dr hab. Przemysław Makarowicz
 • prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz
 • dr hab. Piotr Chachlikowski
 • dr hab. Andrzej Rozwadowski
 • prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
 • dr hab. Maciej Kaczmarek

Użytkownicy również szukali:

archeologia uam plan zajęć, wydział archeologii uam plan zajęć,

...
...
...