Poprzednia

ⓘ Kanał Ożarowski
Kanał Ożarowski
                                     

ⓘ Kanał Ożarowski

Kanał Ożarowski – kanał wodny odprowadzający wody powierzchniowe oraz oczyszczone ścieki z miasta i gminy Ożarów Mazowiecki i Stare Babice pomiędzy Ożarowem Mazowieckim a ujściem do rzeki Utraty w Święcicach.

Został wybudowany ok. 1930 z funduszy powołanego przez Wincentego Majewskiego Towarzystwa Przyjaciół Ożarowa w celu odwodnienia terenów położonych na wschód od Ożarowa. Dopływami Kanału Ożarowskiego są kanały i rowy melioracyjne, z których największym jest kryty kanał odwadniający wieś Mory.