Poprzednia

ⓘ 1335
1335
                                     

ⓘ 1335

 • 5 lutego – Górowo Iławeckie otrzymało prawa miejskie.
 • Miłomłyn otrzymał prawa miejskie.
 • Powstała parafia w Jaworznie, pod władzą zwierzchnią Krakowa, obejmująca wielki obszar, od dzisiejszych Katowic po sam Kraków. Obrała sobie wezwanie św. Wojciecha, który w tamtym czasie był bardzo popularnym świętym w Polsce.
 • Powstał dekanat nowogórski z siedzibą w Nowej Górze.
 • Kazimierz Wielki założył przy Krakowie miasto, któremu nadał własne imię Kazimierz.
 • 24 listopada – zmarł we Wrocławiu książę wrocławski Henryk VI Dobry. Według dawniej zawartych z nim układów, król czeski zajął Wrocław i mianował tam swego starostę.
                                     

1. Wydarzenia na świecie

 • Sierpień – układ w Trenczynie, będący wstępem do pokoju między Polską a Janem Luksemburskim.
 • 24 sierpnia – pełnomocnicy króla Kazimierza Wielkiego zawarli układ w Trenczynie z królem Czech Janem Luksemburskim i jego synem Karolem, w obecności króla Węgier Karola Roberta.
 • Wojska wielkiego księcia Moskwy Iwana Kality uderzyły na pograniczne gródki litewskie Osieczeń i Riasnę, następnie zdobyły je i spaliły. Forteczki te znajdowały się nad górną Wołgą w pobliżu Rżewa. Tak daleko wówczas sięgało państwo Giedymina, "władcy Litwinów i wielkiej części Rusinów".
 • 19 listopada – na zjeździe w Wyszehradzie Kazimierz III Wielki zrzekł się Śląska i dodatkowo zapłacił 20 tys. kop groszy praskich Królowi Czech Janowi Luksemburskiemu. Zgodnie z umową władca Czech zrzekł się praw do tytułu Króla Korony Polskiej, obaj królowie ratyfikowali układ z Trenczyna.
 • Listopad – zjazd w Wyszehradzie.
 • 30 listopada – śmierć Abu Sa’ida i rozpad państwa mongolskiej dynastii Ilchanidów, którzy wcześniej sprawowali kontrolę nad Bliskim Wschodem.
                                     

2. Urodzili się

 • Królewicz Marko, król serbski
 • Andrzej Franchi, włoski dominikanin, biskup Pistoi, błogosławiony katolicki zm. 1401
 • Data dzienna nieznana
 • 24 maja – Małgorzata Luksemburska, królowa Węgier
                                     

3. Zmarli

 • 17 marca – Jan III Doliwa, biskup poznański
 • 2 kwietnia – Henryk z Karyntii, król Czech ur. ok. 1265
 • 18 kwietnia - Luther von Braunschweig,wielki mistrz zakonu krzyżackiego ur.1275 r.
 • 24 listopada – Henryk VI Dobry, książę wrocławski ur. 1294 r.
 • 19 października – Ryksa Elżbieta, królowa czeska i polska ur. 1288 r.