Poprzednia

ⓘ Analiza partnerów
                                     

ⓘ Analiza partnerów

Analiza partnerów – jedna z metod badania makrootoczenia organizacji.

W rozumieniu tej metody, organizacja jest przedstawiana jako swego rodzaju partner innych podmiotów i pozostaje z nimi w ścisłych relacjach. Polega ona na ustaleniu, a następnie zbadaniu strategicznych partnerów organizacji. Strategiczni partnerzy organizacji to wszystkie te instytucje i organizacje, które mają wpływ na funkcjonowanie firmy, na jej działania, decyzje, efekty, a także są w stanie wywrzeć efektywna presję na organizację.

                                     
  • przypadku, gdy w trakcie interakcji objawia się stan Ja - Rodzic u obu partnerów mogą oni wymieniać krytyczne uwagi na temat otaczającej ich rzeczywistości
  • biotechnologie skierowane na medycynę, analiza cyfrowych obrazów medycznych metody informatyczne, analiza i optymalizacja, badania materiałów inteligentnych
  • organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert
  • zarządzającego, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie Formułą 1 i jej partnerów oraz sponsorów. Pozwoliło to szefowi zespołu Ron Dennis skoncentrować
  • wyemitowanego przez oceniane przedsiębiorstwo papieru dłużnego jak i akcji, partnerów biznesowych dostawców, kooperantów przed podjęciem decyzji o nawiązaniu
  • które dają szybszy dostęp do partnerów biznesowych. Analiza ofert warunków przedstawionych przez potencjalnych partnerów biznesowych. Tutaj warto zwrócić
  • posiada w Coventry, Minitab Ltd. i Paryżu Minitab SARL Ponadto posiada partnerów na całym świecie. Oprogramowanie Minitab jest przeznaczone do wsparcia
  • spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii, identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy komercjalizacji lub też zakupem
  • Agens w analizie transakcyjnej osoba, która rozpoczyna grę i ją podtrzymuje. Pozostałe osoby uczestniczące w grze są partnerami którzy reagują na prowadzoną
  • osób ma pozytywne odczucia sympatii, przyjaźni itp. lub która wybierana jest jako osoba kompetentna. W analizie sieciowej pokrewnym pojęciem jest węzeł.