Poprzednia

ⓘ Analiza kluczowych czynników sukcesu
                                     

ⓘ Analiza kluczowych czynników sukcesu

Analiza kluczowych czynników sukcesu – jedna z metod analizy potencjału strategicznego organizacji. W przeciwieństwie do innych metod, koncentruje się ona tylko na tych zasobach organizacji, które przyczyniają się do jej rozwoju i konkurencyjności względem innych organizacji. Te zasoby są określane mianem kluczowych czynników sukcesu. To one wskazują silne i słabe strony organizacji, a także warunkują jej możliwości rozwojowe.

Metoda ta opiera się w dużym stopniu na "zasadzie 20-80” sformułowanej przez V. Pareto. Według tej zasady, nie należy badać wszystkich czynników sukcesu, a jedynie wybrać 20% tych czynników, bo tylko te będą w decydujący sposób, bo aż w 80%, odpowiadać za sukces czy porażkę. To właśnie te czynniki powinny stać się przedmiotem dokładnej analizy.

                                     

1. Etapy badania

1. Określenie listy kluczowych czynników sukcesu. Etap ten rozpoczyna się identyfikacją sektora organizacji. Następny krok to ustalenie grup kluczowych czynników, a w dalszej kolejności ich uszczegółowienie i przyjęcie zgodnego z kontekstem konkurencji oraz wiekiem sektora zbioru kluczowych czynników sukcesu organizacji.

2. Ocena kluczowych czynników i wyznaczenie rzeczywistej ich wartości. Jest to najtrudniejszy etap tej metody i obejmuje następujące kroki badawcze:

  • wyznaczenie rzeczywistej wartości czynników
  • ustalenie wag dla poszczególnych czynników,
  • dokonanie rozłącznej oceny czynników,

3. Ustalenie silnych i słabych stron organizacji. Ten etap zawiera w sobie dwie czynności: ustalenie końcowego wyniku oceny i jego interpretacja na skali ocen, a także analizę mocnych i słabych stron organizacji.

Zastosowanie metody w procesie planowania strategicznego daje podstawę, przez ocenę organizacji i jej odniesienie do konkurentów, do ustalania jej pozycji strategicznej. Analiza ta pozwala również na dobrą ocenę jej potencjału strategicznego, co może przyczynić się do prawidłowego sformułowania wiązki celów strategicznych.