Poprzednia

ⓘ Kategoria:Magia
                                               

Magia

Magia, czary – ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i określonych czynności. Osoba zajmująca się magią stosuje różnorakie gesty, wypowiada zaklęcia inkantacje i wykonuje czynności o cechach rytuału mające dać mu władzę nad siłami nadprzyrodzonymi, i które w jego przekonaniu umożliwiają mu kształtowanie rzeczywistości. Brak możliwości stwierdzenia powiązania między zastosowanym środkiem a ewentualnym efektem powoduje, że skuteczność działań magicznych i istnienie postulowanych przez nią sił nadprz ...

                                               

Abrakadabra

Abrakadabra – pochodzący prawdopodobnie z języka aramejskiego wyraz niemający znaczenia. Od schyłku starożytności, w średniowieczu i we wczesnej nowożytności posługiwano się nim jako formułą magiczną, tj. wyrazem, który wypowiedziany ma rzekomą moc wpływania na rzeczywistość. Obecnie słowo "abrakadabra" stosuje się jako określenie wypowiedzi pozbawionej sensu, niezrozumiałej, zagmatwanej. Siedem liter imienia АΒΡΑΣΑΞ ma wartość liczbową 365. Słowo to znajdujemy jako magiczny znak i symbol pełni m.in. zapewne także w odniesieniu do liczby siedem w hellenistycznych papirusach magicznych, rów ...

                                               

Alphonsus de Spina

Alphonsus de Spina – średniowieczny pisarz, jako pierwszy w 1467 roku wydał drukowany traktat o czarnoksięstwie Fortalicium Fidei. Wyróżniał się od innych artystów w swojej epoce umiarkowaną pozycją w kwestii czarów, np. uważał on loty czarownic za złudzenie. Jego dzieło roi się od antysemickich przypowieści. Oceniał, że mniej więcej jedna trzecia początkowej liczby aniołów stała się diabłami. Był on nawróconym Żydem, który został franciszkaninem. Następnie został spowiednikiem Jana Kastylijskiego, co pociągnęło za sobą następne awanse. Został profesorem uniwersytetu w Salamance, a tuż prz ...

                                               

Alrauna

Alrauna – korzeń mandragory lekarskiej, któremu przypisywano właściwości magiczne. W średniowieczu i później silnie zgrubiały, rozgałęziony korzeń mandragory uważany był za środek magiczny. Magiczne właściwości miał jedynie korzeń o humanoidalnych kształtach. Najczęściej szukano go pod szubienicą, skąd odpadające części ciała wisielca miały zapewniać mandragorze doskonałą pożywkę. Według niektórych podań mandragora wyrastała z nasienia skazańca, wytryskającego tuż przed jego śmiercią. Aby wydobyć korzeń, należało poczynić odpowiednie przygotowania. Zalecano najpierw polać roślinę moczem ko ...

                                               

Amulet

Amulet – osobisty przedmiot o charakterze magicznym, z przypisywanym mu działaniem ochronnym, posiadający różny kształt i formę, nawiązujący do symboliki lub bóstwa, części ludzkiego ciała, motywu roślinnego, czy zwierzęcego. Także w formie tabliczki z napisem. Często drobny przedmiot, pochodzenia naturalnego lub wytworzony, służący do magicznej obrony przed złymi duchami, ludźmi lub nieszczęściami: noszone na ciele lub na odzieży pierścienie, łańcuchy, czasem figurki, również wkładane do grobu zmarłym. Amulet ma długą tradycję, znany jest na całym świecie, przybiera różne formy. Odgrywa i ...

                                               

Amulety starożytnego Egiptu

Amulety starożytnego Egiptu – drobne obiekty o symbolice magicznej, charakterystyczne jedynie dla kultury staroegipskiej i ściśle związane z wierzeniami starożytnych Egipcjan.