Poprzednia

ⓘ Ratownictwo górnicze
Ratownictwo górnicze
                                     

ⓘ Ratownictwo górnicze

Ratownictwo górnicze – dział ratownictwa zajmujący się udzielaniem pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych i pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, zawałami skał i tąpaniami, gwałtownymi wdarciami wody do wyrobisk górniczych oraz usuwania skutków i przywracania bezpiecznych warunków pracy po zaistnieniu tych zdarzeń oraz działalnością prewencyjną i szkoleniową w kopalniach.

                                     

1. Organizacja i działanie w Polsce

Podstawą ratownictwa górniczego w polskich kopalniach węgla kamiennego są ratownicy górniczy zgrupowani w zakładach górniczych. W każdym zakładzie górniczym prowadzącym roboty górnicze są drużyny ratownicze liczące od kilkunastu do 80 ratowników. Łącznie ratowników w zakładach górniczych jest ponad 6 tys. Jest to jądro ratownictwa górniczego. Natomiast w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG S.A. jako jednostce ratownictwa górniczego zgrupowani są ratownicy zawodowi i okresowo oddelegowani z zakładów górniczych.

Zadania ratownicze CSRG S.A. wykonuje poprzez pogotowia górnicze zgrupowane w 3 Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego, 6 pogotowi specjalistycznych i zawodowych ratowników.

Z dwustopniowego systemu zabezpieczenia ratowniczego wynika, że podstawą ratownictwa górniczego są ratownicy w zakładach górniczych. CSRG S.A. zabezpiecza zakłady górnicze dyżurującymi przez 24 godz. zastępami łącznie 50 ludzi oraz specjalistyczny sprzęt wspomagający prowadzenia akcji przez kopalniane zastępy ratownicze.

Istota zabezpieczenia ratowniczego przez CSRG S.A. polega na tym, że w dowolnej chwili w ciągu doby można przesłać na dowolny zakład górniczy kilkunastu ratowników z odpowiednim sprzętem, a w tym czasie zakład górniczy ma czas mobilizować większą ilość swoich ratowników, ponieważ na każdej zmianie roboczej w dni tzw.czarne w podziemiach każdej kopalni dyżuruje po dwa zastępy ratownicze zgodnie z odpowiednimi przepisami ratowniczymi, wykonując najczęściej prace profilaktyki pożarowej lub inną profilaktykę.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego z siedzibą w Bytomiu posiada trzy oddziały:

 • Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego Wodzisław Śląski w Wodzisławiu Śląskim,
 • Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego Bytom-Zabrze w Zabrzu.
 • Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego Jaworzno w Jaworznie,

Stacje te stanowią trzon ratownictwa górniczego w Polsce. Utrzymywane są w nich w stałej gotowości, umożliwiającej natychmiastowy wyjazd na wezwanie z zakładu górniczego dyżurujące zawodowe zastępy ratownicze, zawodowe pogotowia specjalistyczne, lub dyżurujące zastępy dla grup zakładów górniczych. Stacje te w razie zagrożenia działają na terenie całego kraju. W normalnym trybie zabezpieczają one określone kopalnie. Przykładowo stacja w Wodzisławiu Śląskim zabezpiecza 9 kopalń węgla kamiennego: "KWK Rydułtowy-Anna”, "KWK Marcel”, "KWK Chwałowice”, "KWK Jankowice”, "KWK Borynia", "KWK Jas-Mos", "KWK Zofiówka", "KWK Pniówek” i "KWK Krupiński”. W sumie CSRG S.A. zabezpiecza: 31 kopalń węgla kamiennego, 3 kopalnie soli, 2 kopalnie rud cynku i ołowiu, 3 kopalnie surowców budowlanych, 4 inne zakłady. W Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego OSRG przeprowadza się również szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu ratownictwa górniczego.

Okręgowe stacje ratownictwa górniczego działają również w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym udzielając pomocy w ludziach i sprzęcie straży pożarnej podczas dużych katastrof i innych poważnych zagrożeń np. podczas zawalenia się hali MTK w Chorzowie.

                                     
 • Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MZWiK Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego OSRG oraz siedzibę Służb Komunalnych Miasta SKM Wodzisław Śl
 • wezwał kopalnianych ratowników, a także zastępy z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Eksplozja wywołała potężną falę uderzeniową. Temperatura wzrosła
 • wydobytego węgla. Kopalnia jest zabezpieczana przez Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim. Przy KWK Jankowice, Ministerstwo Bezpieczeństwa
 • Centrum Usług Księgowych i 10 oddziałów: Zakłady Górnicze Lubin Zakłady Górnicze Rudna Zakłady Górnicze Polkowice - Sieroszowice powstałe w wyniku połączenia
 • Czerwone Zagłębie w Sosnowcu, następnie od 1973 w kopalnianej stacji ratownictwa górniczego po ukończeniu kursu ratownika. Zaangażował się w działalność opozycyjną
 • Kopalnia Rydułtowy. Kopalnia jest zabezpieczana przez Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim. Kompania Węglowa - 12 z 15 kopalń na minusie
 • Wszystkie trzy zakłady kopalni są zabezpieczane przez Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim. Podstawowe dane na temat kopalni: Kierownictwo
 • informatyka inżynieria zarządzania kosmetologia logistyka pedagogika ratownictwo medyczne socjologia stosunki międzynarodowe studia menedżerskie transport
 • najgłębszych zakładów w Polsce. Kopalnię zabezpiecza Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim. Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy - Anna

Użytkownicy również szukali:

ratownictwo górnicze kraków, ratownik górniczy przywileje,

...
...
...