Poprzednia

ⓘ Hipoteza błądzenia losowego
                                     

ⓘ Hipoteza błądzenia losowego

Hipoteza błądzenia losowego – pojęcie z dziedziny finansów podobne do hipotezy rynku efektywnego, które mówi, że cena instrumentu finansowego jest generowana przez proces stochastyczny zwany błądzeniem losowym. Oznacza to, że cena instrumentu finansowego w przyszłym okresie równa jest sumie ceny z poprzedniego okresu oraz zmiennej losowej o wartości oczekiwanej równej zero.

Hipoteza błądzenia losowego została po raz pierwszy wysunięta w 1900 roku przez francuskiego ekonomistę Louisa Bacheliera, a rozpropagowana przez Burtona Malkiela w wydanej w 1973 roku książce zatytułowanej A Random Walk Down Wall Street. Książka ta doczekała się co najmniej 23 wydań, w tym również po polsku pod tytułem Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem?

Hipoteza błądzenia losowego ma również swoich przeciwników. Na przykład Andrew Lo i Archie MacKinlay wydali książkę zatytułowaną A Non-Random Walk Down Wall Street, w której podają argumenty przeciwko tej hipotezie.

                                     
  • błądzenia losowego oraz błędu stacjonarnego, sam test jest testem mnożnika Lagrange a w którym hipoteza mówi o zerowej wariancji błądzenia losowego
  • Spéculation. Mathematical Finance 10 3 s. 341 353 ang. Hipoteza błądzenia losowego John J. O Connor Edmund F. Robertson: Louis Bachelier w MacTutor
  • hipotezą rynkową stworzoną przez Louisa Bacheliera jest teoria losowego błądzenia która stwierdza, że ceny na rynkach finansowych ewoluują losowo
  • To założenie jest konieczne, co pokazuje przykład dwóch procesów błądzenia losowego Procesy mogą być niezależne od siebie, ale kolejne obserwacje są

Użytkownicy również szukali:

hipoteza dochodu relatywnego,

...
...
...