Poprzednia

ⓘ Ptaki Borów Niemodlińskich
Ptaki Borów Niemodlińskich
                                     

ⓘ Ptaki Borów Niemodlińskich

Ptaki Borów Niemodlińskich – awifaunę lęgową Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich znamionuje duże zróżnicowanie gatunkowe, wyróżniające ten obszar na tle województwa opolskiego. Ogółem stwierdzono tutaj około 150 gatunków lęgowych, co stanowi około 34% całej ornitofauny krajowej. Wiele z nich to gatunki zakwalifikowane na różnej rangi czerwonych listach gatunków zagrożonych wymieraniem – regionalnych, krajowych, europejskich.

Różnorodność awifauny Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich jest efektem dużą rozmaitości krajobrazowej tego terenu – rozległe kompleksy lasów z zachowanymi fragmentami torfowisk, mieszanego starodrzewia, poprzecinane dopływami Ścinawy Niemodlińskiej i Nysy Kłodzkiej oraz dość liczne połacie podmokłych łąk i rozległe kompleksy stawów hodowlanych. Stawy hodowlane zlokalizowane na obszarze Borów Niemodlińskich mają ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności gatunkowej ptaków na tym terenie. Będąc ekologicznymi odpowiednikami jezior, o powierzchniach sięgających 50 i 100 ha, z bujnie wykształconą roślinnością szuwarową, wraz z otaczającymi je lasami, śródleśnymi bagienkami, podmokłymi łąkami stanowią ostoję i miejsca lęgów dużej liczby gatunków ptaków wodno-błotnych.

                                     

1. Ptaki chronione

Stanowiska na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich:

 • stawy w rejonie Dąbrowy.
 • stawy w rejonie Tułowic
 • Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
 • stawy w rejonie Dąbrowy.
 • Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • stawy w rejonie Niemodlina.
 • stawy w rejonie Tułowic
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • stawy w rejonie Niemodlina.
 • Perkozek Tachybaptus ruficollis
 • stawy w rejonie Tułowic
 • stawy w rejonie Dąbrowy.
 • stawy w rejonie Tułowic
 • stawy w rejonie Dąbrowy.
 • Perkoz zausznik Podiceps nigricollis
 • staw "Sangów gm. Niemodlin
 • staw "Olszowy” gm. Tułowice
 • staw "Ławnik” gm. Tułowice
 • staw "Sangów gm. Niemodlin
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • staw "Pustelnik” gm. Tułowice
 • Bąk V Botaurus stellaris
 • lęgi na stawie "Sangów gm. Niemodlin
 • lęgi na stawie "Olszowy” gm. Tułowice
 • lęgi na stawie "Pustelnik” gm. Tułowice
 • Bączek V Ixobrychus minutus
 • lęgi na stawie "Loża” gm. Niemodlin
 • Bocian biały ciconia
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich zinwentaryzowano blisko 30 gniazd tego gatunku
 • Bocian czarny R Ciconia nigra
 • populacja na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich szacowana jest na około 10 par.
 • lęgi na stawie "Sangów gm. Niemodlin
 • lęgi na stawie "Olszowy” gm. Tułowice
 • lęgi na stawie "Ławnik” gm. Tułowice
 • lęgi na stawie "Kamaszka” gm. Niemodlin
 • Gęś gęgawa anser
 • lęgi na stawie "Loża” gm. Niemodlin
 • lęgi na stawie "Pustelnik” gm. Tułowice
 • stanowisko lęgowe na Nysie Kłodzkiej
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich gniazda gatunku zinwentaryzowano na wszystkich niemal stawach i na części wyrobisk poprzemysłowych.
 • Tracz nurogęś Mergus merganser
 • Łabędź niemy Cygnus olor
 • lęgi od końca lat 80. Współcześnie nie stwierdzana.
 • Cyraneczka Anas crecca
 • obecnie wyłącznie w ** Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Cyranka Anas querquedula
 • Kaczka krakwa Anas strepera
 • nie wykluczone lęgi na stawie "Sangów gm. Niemodlin
 • Podgorzałka EN Aythya nyroca
 • lęgi na stawie "Pustelnik” gm. Tułowice
 • lęgi na stawie "Ławnik” gm. Tułowice
 • Kania ruda NT milvus
 • gniazda inwentaryzowano do końca lat 80. Od tego czasu brak stwierdzeń.
 • Kania czarna NT Milvus migrant)
 • lęgi inwentaryzowano do końca lat 80 w okolicach rejonie Dąbrowy gm. Dąbrowa, Prószkowa.
 • Błotniak stawowy Circus aeruginosus
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich lęgi inwentaryzowano na wszystkich niemal stawach rybnych.
 • Bielik LC Haliaeetus albicilla
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich lęgi gatunku inwentaryzowano na 2. stanowiskach, prawdopodobnie jednak lęgnie się również w innych miejscach Borów Niemodlińskich.
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich lęgi gatunku inwentaryzowano w rozproszeniu na całym terenie.
 • Jastrząb Accipiter gentilis
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich najczęstszy ptak drapieżny.
 • Myszołów buteo
 • Krogulec Accipiter nisus
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich notowany w rozproszeniu.
 • Pustułka Falco tinnunculus
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich notowana w nielicznie i w rozproszeniu.
 • Kobuz Falco subbuteo
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich notowany sporadycznie.
 • Kuropatwa perdix
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich notowany w krajobrazie rolniczym.
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich notowany w rozproszeniu w krajobrazie rolniczym.
 • Przepiórka coturnix
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Zielonka V Porzana parva
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich nielicznie.
 • Wodnik Rallus aquaticus
 • Kropiatka porzana
 • staw "Pustelnik” gm. Tułowice
 • staw "Ławnik” gm. Tułowice
 • teren leśnictwa Goszczowice gm. Tułowice
 • nad Prószkowskim Potokiem,
 • w rejonie Ligoty Prószkowskiej gm. Prószków
 • Derkacz crex
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • nad Ścinawą Niemodlińską,
 • stwierdzana na stawach zarastających szerokim pasem szuwarzysk.
 • Kokoszka wodna Gallinula chloropus
 • w rejonie Prószkowa
 • Sieweczka rzeczna Charadrius dubius
 • w dolinie Nysy Kłodzkiej.
 • w rejonie Ligoty Tułowickiej gm. Tułowice.
 • w rejonie Kuźnicy Ligockiej gm Korfantów
 • w rejonie Obory gm. Prószków,
 • Bekas kszyk gallinago
 • stawy w rejonie Tułowic
 • stawy w rejonie Dąbrowy.
 • stawy w rejonie Niemodlina.
 • Żurawie ptaki grus
 • Słonka Scolopax rusticola
 • w rozproszeniu obserwowany na całym terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich.
 • w latach 90. stwierdzany w rejonie stawu Sangów gm. Niemodlin i Kuźnicy Ligockiej gm. Korfantów i stawu Pustelnik gm. Tułowice. Obecnie nienotowany.
 • Brodziec samotny Tringa ochropus
 • Brodziec krwawodzioby Tringa totanus
 • jedna para lęgowa koło Prószkowa w latach 90 łąki w rejonie Obory. Dziś prawdopodobnie nie lęgnie się.
 • kolonie lęgowe na stawie "Sangów gm. Niemodlin
 • kolonie lęgowe na stawie "Ławnik” gm. Tułowice
 • Mewa śmieszka Larus ridibundus
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich powszechnie gdzie znajduje odpowiednie środowiska.
 • Turkawka Streptopelia turtur
 • Gołąb siniak Columba oenas
 • w lasach okolice Przechodu gm. Korfantów.
 • Puszczyk Strix aluco
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich pospolity wszędzie gdzie znajduje odpowiednie środowiska.
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich w rozproszeniu
 • Płomykówka Tyto alba
 • Sowa uszata Asio otus
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich w rozproszeniu.
 • stanowisko gatunku zarejestrowano w 1991 roku w ok. Szydłowa gm. Tułowice.
 • Włochatka LC Aegolius funereus
 • Dudek Upupa epops
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich rejestrowany nielicznie.
 • Zimorodek Alcedo atthis
 • rejestrowany w gminie Dąbrowa,
 • nielicznie w dolinie Nysy Kłodzkiej
 • nielicznie w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej.
 • rejestrowany w gminie Tułowice
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich stwierdzany w rozproszeniu.
 • Dzięcioł czarny Dryocopus martius
 • Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich stwierdzany w rozproszeniu.
 • Dzięcioł zielony Picus viridis
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich stwierdzany w rozproszeniu.
 • notowany w rozproszeniu, szczególnie pośród drzewostanów liściastych doliny Nysy Kłodzkiej.
 • Dzięcioł średni Dendrocopos medius
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich liczny.
 • Dzięcioł duży Dendrocopos major
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich w rozproszeniu, również w sąsiedztwie osiedli ludzkich.
 • Dzięciołek Dendrocopos minor
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich notowany sporadycznie.
 • Krętogłów Jynx torquilla
 • w dolinie Nysy Kłodzkiej
 • Jaskółka brzegówka riparia
 • stawy w rejonie Tułowic
 • stawy w rejonie Dąbrowy.
 • Lerka Lullula arborea
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich gatunek notowany w rozproszeniu.
 • Świergotek łąkowy Anthus pratensis
 • w rejonie Ligoty Tułowickiej gm. Tułowice.
 • w rejonie Prószkowa.
 • Świergotek polny Anthus campestris
 • w rejonie Oldrzyszowic gm. Lewin Brzeski.
 • obserwowana w późnych latach 80. w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej.
 • Pliszka górska Motacilla cinerea
 • Pokrzywnica Prunella modularis
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich spotykany przede wszystkich w lasach iglastych.
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich przede wszystkich w dolinach rzek.
 • Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos
 • do niedawna nieliczny lęgowy na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich, obecnie wyraźny wzrost liczebności.
 • Kląskawka Saxicola rubicola
 • nieliczna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich.
 • Pleszka phoenicurus
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich nielicznie, na porębach i terenach ruderalnych.
 • Białorzytka oenanthe
 • Kwiczoł Turdus pilaris
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich dość licznie w środowiskach synatropijnych.
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich średnio liczny.
 • Paszkot Turdus viscivorus
 • Świerszczak Locustella naevia
 • w okolicy Kuźnicy Ligockiej gm. Korfantów
 • stawy w rejonie Tułowic
 • w dolinie Nysy Kłodzkiej,
 • stawy w rejonie Dąbrowy.
 • w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej,
 • w dolinie Ścinawy Niemodlińskiej,
 • stawy w rejonie Dąbrowy.
 • stawy w rejonie Tułowic
 • w okolicy Kuźnicy Ligockiej gm. Korfantów
 • Strumieniówka Locustella fluviatilis
 • w dolinie Nysy Kłodzkiej,
 • Brzęczka Locustella luscinioides
 • nielicznie lęgowa w latach 80 na części stawów w rejonie Dąbrowy i Tułowic.
 • Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
 • na terenie OChKBN liczny. Gatunek chroniony.
 • Trzciniak Acrocephalus arundinaceu
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich liczny.
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich najrzadsza z naszych pokrzewek.
 • Jarzębatka Sylvia nisoria
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich średnio liczny.
 • Zniczek Regulus ignicapillus
 • Muchołówka mała Ficedula parva
 • nieliczne lęgi na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich

Kategorie zagrożeń według list krajowych lub regionalnych:

 • VU – gatunek wysokiego ryzyka
 • LC – gatunki w Polsce niewykazujący regresu liczebnego, lecz reprezentujący populacje brzeżne lub wyspowe, bądź też mające w Polsce centra swojego występowania i objęte ochroną międzynarodową.
 • CR – gatunek krytycznie zagrożony w Polsce
 • EN – gatunek bardzo wysokiego ryzyka
 • NT – gatunek niższego ryzyka
 • EXP – gatunek wymarły lub prawdopodobnie wymarły w Polsce