Poprzednia

ⓘ Koszty jakości
Koszty jakości
                                     

ⓘ Koszty jakości

Koszty jakości – nakłady bądź straty ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku z produkcją / oferowaniem, a następnie sprzedażą produktów / usług o określonej jakości.

                                     

1. Podział kosztów jakości

Istnieje kilka sposobów klasyfikacji kosztów jakości. Do jednych z najczęściej wykorzystywanych sposobów należy

  • podział według normy ISO 9004:1994 oraz
  • podział w oparciu o filozofię kompleksowego zarządzania jakością TQM.
                                     

1.1. Podział kosztów jakości Podział kosztów jakości według normy ISO 9004:1994

W oparciu o normę ISO 9004:1994, koszty jakości są dzielone na dwie podstawowe grupy:

  • koszty zgodności koszty zapewnienia i oceny oraz
  • Koszty wewnętrzne zapewnienia jakości – są to koszty, które są związane z zapewnieniem założonego poziomu jakości produktów / usług, które są ponoszone przed dostarczeniem produktu / usługi klientowi. Obejmują one
  • koszty niezgodności koszty błędów wewnętrznych i błędów zewnętrznych.
  • Koszty zewnętrzne zapewnienia jakości – są to koszty, które powstają w przypadku, gdy produkt / usługa dostarczona klientowi nie spełnia jego wymagań jakościowych lub koszty związane z zatrudnieniem zewnętrznych podmiotów w celu oceny jakości oferowanych produktów / usług. W uproszczeniu koszty zewnętrzne zapewnienia jakości obejmują koszty prezentacji produktu oraz koszty ocen zgodności przez niezależne ośrodki.
                                     

1.2. Podział kosztów jakości Podział kosztów jakości zgodnie z filozofią TQM

Zgodnie z filozofią kompleksowego zarządzania jakością koszty jakości można podzielić na trzy rodzaje:

  • Koszty zgodności – są to koszty ponoszone w celu zapobiegania sytuacjom, w których produkty / usługi nie spełniają założonych norm jakościowych np. koszty związane z powołaniem w firmie jednostki dedykowanej weryfikacji jakości wytwarzanych produktów.
  • Koszty utraconych możliwości – są to utracone zyski przedsiębiorstwa wynikające z braku zapewnienia odpowiedniej jakości sprzedawanych produktów / usług
  • Koszty braku zgodności – są to koszty, które są wynikiem zaoferowania klientom produktów / usług poniżej założonego poziomu jakości np. koszty reklamacji.