Poprzednia

ⓘ Socjalistyczna Międzynarodówka Sportu Robotniczego
                                     

ⓘ Socjalistyczna Międzynarodówka Sportu Robotniczego

Socjalistyczna Międzynarodówka Sportu Robotniczego – organizacja założona w Belgii w 1913 roku. W związku z wybuchem I wojny światowej zaprzestała jednak działalności. Po zakończeniu działań wojennych wznowiła działalność w 1920 roku w Lucernie jako Lucerneńska Międzynarodówka Sportowa. Organizacja była zbliżona ideowo z II Międzynarodówką. Głównymi członkami były Niemcy, Austria i Czechosłowacja. W wyniku rozbicia przez hitlerowców organizacji w Niemczech i Austrii jej głównymi sekcjami stały się Francja, Finlandia i Polska. W 1934 roku w 23 krajach liczba członków wynosiła ponad 371.5 tysiąca osób. Socjalistyczna Międzynarodówka Sportu Robotniczego była organizatorem Olimpiad Robotniczych. Po II wojnie światowej została reaktywowana jako Międzynarodowy Komitet Sportu Robotniczego.

                                     
  • 35 członków. Międzynarodowy Komitet Sportu Robotniczego deklarował, że był kontynuatorem działań Socjalistycznej Międzynarodówki Sportu Robotniczego
  • Olimpiada Robotnicza impreza sportowa organizowana przez Socjalistyczną Międzynarodówkę Sportu Robotniczego W zawodach letnich i zimowych brali udział
  • czy RKS Marymont. Podobnie jak one, RSWF należał do związanej z ruchem socjaldemokratycznym Międzynarodówki Sportu Robotniczego Oficjalna strona klubu
  • adwokat, działacz socjalistycznej partii Oddział Francuski Międzynarodówki Robotniczej w latach 1936 1937 podsekretarz stanu ds. sportu i wypoczynku. Był
  • Żydowska Grupa Socjalistyczna twierdzi, iż kontynuuje działalność Bundu. Do lat 70. Bund był pełnoprawnym członkiem Międzynarodówki Socjalistycznej który to
  • Francuskiej Sekcji Międzynarodówki Robotniczej i Zjednoczonej Partii Socjalistycznej W 1969 dołączył do nowo powołanej Partii Socjalistycznej pełnił w niej
  • wschodnioniemiecki polityk i działacz społeczny, członek niemieckiego ruchu robotniczego komunista. W latach 1890 1894 był uczniem stolarskim. W 1895 wstąpił
  • formalizm i określiły preferowany wzorzec jako realizm socjalistyczny według formuły socjalistyczna w treści, ludowa w formie Utworzono wtedy oficjalne
  • Galicyjska Socjalistyczna Republika Rad, czy w 1919 Litewsko - Białoruska Socjalistyczna Republika Rad Litbieł i Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka
  • do tej inicjatywy stosunek krytyczny, obawiając się powstania nowej Międzynarodówki Komunistycznej, która będzie nadrzędną strukturą nad narodowymi partiami