Poprzednia

ⓘ Ssaki Borów Niemodlińskich
Ssaki Borów Niemodlińskich
                                     

ⓘ Ssaki Borów Niemodlińskich

Ssaki Borów Niemodlińskich – obszar Borów Niemodlińskich zamieszkany jest przez typowy dla Niżu Śląskiego zespół zwierzęcy. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich stwierdzono występowanie co najmniej 25 gatunków ssaków podlegających ochronie. W faunie tej grupy zwraca uwagę silna reprezentacja nietoperzy obserwowanych na Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. Zarejestrowano tu 11 ich gatunków – na ogólną liczbę 25 gatunków stwierdzonych dotąd w Polsce. Wszystkie niemal nietoperze Borów Niemodlińskich to gatunki związane z ekosystemami lasów i wód, są pośród nich gatunki uznawane za rzadkie i wymierające w Polsce: nocek Bechsteina oraz nocek łydkowłosy.

Rząd: Owadożerne – stanowiska na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich

 • Jeż zachodni
 • na terenie całego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich
 • Jeż wschodni
 • na terenie całego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich
 • na terenie całego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich
 • Ryjówka aksamitna
 • Ryjówka malutka
 • na terenie całego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich
 • na terenie całego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich
 • Rzęsorek rzeczek

Rząd: Nietoperze – stanowiska na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich

 • Nocek Bechsteina NT
 • rejestrowany na terenie leśnictwa Goszczowice gm. Tułowice
 • Nocek Natterera
 • Ligota Tułowicka gm. Tułowice.
 • rejestrowany na terenie leśnictwa Tułowice gm. Tułowice
 • Ligota Tułowicka gm. Tułowice.
 • Nocek duży
 • rejestrowany na terenie leśnictwa Tułowice gm. Tułowice
 • park przy Technikum Leśnym gm. Tułowice.
 • Nocek wąsatek
 • Ligota Tułowicka gm. Tułowice.
 • staw "Hutnik”, gm. Tułowice.
 • Ligota Tułowicka gm. Tułowice.
 • dolina Ścinawy Niemodlińskiej.
 • staw "Hutnik”, gm. Tułowice.
 • staw "Ławnik” gm. Tułowice
 • Nocek łydkowłosy EN
 • teren Technikum Leśnego gm. Tułowice.
 • Ligota Tułowicka gm. Tułowice.
 • Mroczek późny
 • Karlik większy

– na Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich rejestrowany w rejonie Tułowic, gm. Tułowice

 • Karlik malutki
 • kolonia rozrodcza zarejestrowa w rejonie Tułowic, gm. Tułowice
 • rejestrowany na terenie leśnictwa Św. Hubert gm. Tułowice
 • Borowiec wielki
 • park przy Technikum Leśnym gm. Tułowice.
 • rejestrowany na terenie leśnictwa Tułowice gm. Tułowice
 • rejestrowany na terenie leśnictwa Goszczowice gm. Tułowice
 • Gacek brunatny

– gatunek synantropijny występujący na całym Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich

 • Mopek zachodni

– stwierdzany na wielu stanowiskach na całym Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich

Rząd: Gryzonie – stanowiska na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich

 • obserwowane są pojedyncze osobniki migrujące wzdłuż Ścinawy Niemodlińskiej i Nysy Kłodzkiej.
 • Bóbr europejski
 • do niedawna powszechny w sprzyjających mu biotopach stawy hodowalne Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich, obecnie mniej liczny.
 • Piżmak

Rząd: Drapieżne – stanowiska na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich

 • Wydra europejska
 • pojedyncze osobniki w dolinach Ścinawy Niemodlińskiej i Nysy Kłodzkiej, a także nad stawami hodowlanymi w gm. Tułowice i Niemodlin a także gm. Prószków.
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich obserwowane są pojedyncze osobniki
 • Gronostaj
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich obserwowane są pojedyncze osobniki
 • Łasica
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich występuje powszechnie
 • Lis
 • Jenot
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich stwierdzany w rozproszeniu.
 • Norka amerykańska
 • zasiedla przede wszystkim stawy hodowlane w gm. Tułowice i Niemodlin
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich notowany pojedynczo i w dużym rozproszeniu
 • Borsuk
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich gatunek notowany wszędzie gdzie znajduje odpowiednie dla siebie środowiska.
 • Kuna leśna
 • Kuna domowa
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich gatunek nieliczny. notowany w sąsiedztwie siedzib ludzkich.
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich występuje najczęściej w pobliżu siedzib ludzkich. Notowany wszędzie gdzie znajduje odpowiednie środowiska i dostateczną bazę żerową.
 • Tchórz zwyczajny

Rząd: Parzystokopytne – stanowiska na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich

 • Jeleń szlachetny
 • gatunek powszechnie spotykany na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich
 • Sarna
 • gatunek powszechnie notowany w Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich
 • Łoś
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich nie ma stałej populacji tego gatunku, choć notowane są osobniki przechodnie.
 • gatunek pospolity w lasach Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich
 • Dzik

Rząd: Zajęczaki – stanowiska na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich

 • Zając szarak

– Występuje pospolicie na terenie całego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich, jednakże od szeregu lat obserwowane jest załamanie się jego liczebności.

 • Królik europejski
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich spotykany sporadycznie, najczęściej w krajobrazie rolniczym.

Kategorie zagrożeń według list krajowych lub regionalnych:

 • VU – gatunek wysokiego ryzyka
 • CR – gatunek krytycznie zagrożony w Polsce
 • NT – gatunek niższego ryzyka
 • EXP – gatunek wymarły lub prawdopodobnie wymarły w Polsce
 • EN – gatunek bardzo wysokiego ryzyka
                                     
 •  Osobny artykuł: Płazy i Gady Borów Niemodlińskich Osobny artykuł: Ssaki Borów Niemodlińskich Na terenie Borów Niemodlińskich zachowały się fragmenty lasów
 • Doliny Nysy Kłodzkiej inne hasła dotyczące Borów Niemodlińskich Obszar chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • lasów Nadleśnictwa Prószków w Borach Niemodlińskich w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie Został utworzony na mocy zarządzenia
 • kompleksu leśnego położonego na Obszarze Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie Rezerwat utworzony został w 1969 r. w celu zachowania ze względów naukowych
 • obejmującej Wysoczyznę Lubińsko - Chocianowską, dolinę Szprotawy i rozległe połacie Borów Dolnośląskich na północ od drogi Bolesławiec - Zgorzelec. Pas nizin ograniczony

Użytkownicy również szukali:

...
...
...