Poprzednia

ⓘ Flora Borów Niemodlińskich
                                     

ⓘ Flora Borów Niemodlińskich

Flora Borów Niemodlińskich – dominującym typem zbiorowisk roślinnych są lasy, zajmują one około 60% powierzchni Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. Znakomita ich większość, to dziś monokultury sosnowe. Ograniczone do niewielkich przestrzeni lasy liściaste obecne są przede wszystkim w dolinach Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej. Obecna niewielka różnorodność zespołów leśnych jest skutkiem prowadzonej na tym terenie gospodarki rolnej i leśnej – wyręby obejmowały przede wszystkim najcenniejsze gatunki liściaste, rolnictwo zaś zajmowało najżyźniejsze gleby. Efektem tych zmian stała się poważna zmiana struktury gatunkowej Borów Niemodlińskich, a co za tym idzie zubożenie ich ekosystemów. Wciąż jednak z uwagi na znaczną rozmaitość środowiska Bory Niemodlińskie są jednym z najcenniejszych ekologicznie obszarów na Opolszczyźnie.

Jedną z cech wyróżniających Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich są wody – stawy hodowlane, gęsta sieć rowów melioracyjnych, mniejszych i większych, często bezimiennych cieków, będących dopływami Nysy Kłodzkiej, Ścinawy Niemodlińskiej, Białej i Prószkowskiego Potoku, zachowane starorzecza, stanowią dogodne środowiska rozwoju licznych fitocenoz wodnych – najpospolitszy z nich to zespół rzęsy drobnej i spirodeli wielokorzeniowej, notowany w całym szeregu płytkich zbiorników wodnych. Zdecydowanie rzadsze są zespoły salwinii pływającej, rogatka sztywnego oraz pływacza zwyczajnego. Stosunkowo nieźle zachowały się, szczególnie na stawach hodowlanych, zespoły lilii wodnych. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich ocalał również unikatowy zespół kotewki orzecha wodnego.

Coraz rzadsze i zajmujące niewielkie powierzchnie są zespoły graniczące bezpośrednio z lustrem wody. Stosunkowo najczęstsze pośród nich są zespoły pałki szerokolistnej i trzciny pospolitej. Zespołem, który niegdyś zajmował rozleglejsze obszary, a dziś notowany jest nielicznie wzdłuż cieków wodnych, na obrzeżach starorzeczy i stawów są turzycowiska – pośród nich najczęściej spotykanym zespołem są mokre łąki turzycowe i szuwar turzycy błotnej. Na podmokłych łąkach wciąż jeszcze dość liczne są zespoły kosaćca żółtego.

Flora Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich jest bogata i zróżnicowana, co procentuje obfitością gatunków chronionych i rzadkich nie tylko w skali województwa, ale i kraju. Większość z nich związanych jest ze środowiskami wilgotnymi. W sumie pośród gatunków ginących i rzadkich 9 gatunków zakwalifikowanych jest na "Liście roślin zagrożonych w Polsce” w tym: 2 gatunki w kategorii E ginące, 6 kategorii V narażone i 1 w kategorii R rzadkie. Dwa gatunki – salwinia pływająca i aldrowanda pęcherzykowata umieszczone są na liście gatunków zagrożonych w skali Europy. Oprócz nich w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich występuje również około 30 gatunków roślin rzadkich w skali województwa, regionu lub kraju. Część z notowanych na terenie gminy gatunków flory rejestrowanych jest regionalnej "Czerwonej liście roślin naczyniowych Górnego Śląska”, wojewódzkiej "Czerwonej liście roślin zagrożonych w województwie opolskim”, część w "Polskiej Czerwonej Liście Roślin Zagrożonych”

Gatunki rzadkie – stanowiska na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich

 • Jaskier wielki
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Prószkowski Potok na odcinku w rejonie Obory gm. Prószków
 • staw w Przysieczy gm. Prószków
 • Grodziec gm. Niemodlin Rezerwat przyrody Złote Bagna
 • Wierzbie gm. Łambinowice w projektowanym rezerwacie "Topiel”
 • Czermień błotna R
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Rezerwat przyrody Dębina gm. Grodków
 • Kokorycz pusta R
 • Rzędziwojowice gm. Niemodlin
 • Kokorycz wątła
 • Rzędziwojowice gm. Niemodlin
 • staw "Loża” gm. Niemodlin
 • Nawodnik sześciopręcikowy E
 • staw "Książęcy” gm. Niemodlin
 • staw "Zofia”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Lipno gm. Niemodlin
 • staw "Loża” gm. Niemodlin
 • Nawodnik trójpręcikowy
 • staw "Ławnik” gm. Tułowice
 • staw "Zofia”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Lipno gm. Niemodlin
 • Prądy gm. Dąbrowa Rezerwat przyrody Prądy.
 • Ligota Prószkowska gm. Prószków
 • Ochodze gm. Komprachcice – na torfowisku na pd-zach. od wsi
 • Żurawina błotna
 • Grodziec gm. Niemodlin Rezerwat przyrody Złote Bagna
 • Szydłów gm. Tułowice
 • Kuźnica Ligocka gm. Korfantów w projektowanym rezerwacie "Topiel”
 • Borówka bagienna R
 • staw w Ligocie Prószkowskiej gm. Prószków.
 • Pływacz zachodni
 • staw w Ligocie Prószkowskiej gm. Prószków.
 • Pływacz średni
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Ochodze gm. Komprachcice – rów opaskowy na torfowisku, na pd-zach. od wsi
 • Pływacz drobny
 • Okrężnica bagienna
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Tojeść bukietowa R
 • staw "Sangów gm. Niemodlin
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Ochodze gm. Komprachcice na pd-zach. od wsi
 • Ożanka nierównoząbkowana
 • Przytulia okrągłolistna
 • Rezerwat przyrody Przysiecz gm.Prószków
 • Kuźnica Ligocka gm. Korfantów
 • Dąbrówka kosmata
 • Rdestnica sześciolistna
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Rdestnica stępiona
 • staw "Ławnik” gm. Tułowice
 • Rdestnica drobna
 • Wełnianka pochwowata
 • Wierzbie gm. Korfantów w projektowanym rezerwacie "Topiel”.
 • Grodziec gm. Niemodlin Rezerwat przyrody Złote Bagna.
 • Ochodze gm. Komprachcice torfowisko na pd-zach. od wsi.
 • Kuźnica Ligocka gm. Korfantów na pn-zach. od wsi.
 • Sitowiec nadmorski
 • staw "Loża” gmina Niemodlin
 • staw "Loża” gmina Niemodlin
 • staw "Książęcy” gm. Niemodlin
 • Ponikło igłowate V
 • staw "Kamaszka” gm. Niemodlin
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Ochodze gm. Komprachcice torfowisko na pd-zach. od wsi.
 • Przygiełka biała V
 • Prądy gm. Dąbrowa Rezerwat przyrody Prądy.
 • Ochodze gm. Komprachcice torfowisko na pd-zach. od wsi.
 • Turzyca nitkowata V
 • staw "Loża” gmina Niemodlin
 • Kuźnica Ligocka gm. Korfantów w projektowanym rezerwacie "Topiel”
 • staw w Ligocie Prószkowskiej gm. Prószków
 • staw "Zofia”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Lipno gm. Niemodlin
 • staw "Pustelnik” gm. Tułowice
 • Turzyca ciborowata
 • staw "Kamaszka” gm. Niemodlin
 • staw "Loża” gmina Niemodlin
 • Jezierza mniejsza
 • staw "Ławnik” gm. Tułowice
 • Ligota Prószkowska gm. Prószków – łąki wzdłuż Prószkowskiego Potoku.
 • Siedmiopalecznik błotny
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Ochodze gm. Komprachcice torfowisko na pd-zach. od wsi.
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Zachylnik błotny
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Nerecznica grzebieniasta
 • staw "Ławnik” gm. Tułowice
 • Staw w Ligocie Prószkowskiej gm. Prószków
 • staw "Loża” gmina Niemodlin
 • Rzęśl hakowata

Rośliny chronione częściowo – stanowiska na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich

 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich stwierdzany w rozproszeniu.
 • Kopytnik pospolity
 • Rzędziwojowice gm. Niemodlin
 • Rezerwat przyrody Dębina gm. Grodków
 • Pierwiosnek wyniosły
 • Bagno zwyczajne
 • Prądy gm. Dąbrowa Rezerwat przyrody Prądy.
 • Szydłów gm. Tułowice, na pn-zach. od wsi.
 • Kuźnica Ligocka gm. Korfantów – projektowanym rezerwacie "Topiel”.
 • okolice Lipna gm. Niemodlin
 • Kruszyna pospolita
 • Szydłów gm. Tułowice
 • Ochodze gm. Komprachcice
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich stwierdzana w rozproszeniach w dąbrowach i grądach.
 • Konwalia majowa
 • Kalina koralowa
 • Szydłów gm. Tułowice.
 • w rejonie Goszczowic gm. Tułowice.
 • Kuźnica Ligocka gm. Korfantów,
 • na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich stwierdzany dużym w rozproszeniu.
 • Przytulia wonna

Rośliny ściśle chronione – stanowiska na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich

 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Grążel żółty R
 • stawy w rejonie Niemodlina i Tułowic.
 • staw w Przysieczy gm. Prószków
 • staw "Pustelnik” gm Tułowice
 • staw "Loża” gmina Niemodlin
 • Grzybienie białe V
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • staw "Zofia”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Lipno gm. Niemodlin
 • Salwinia pływająca E
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • staw "Loża” gmina Niemodlin
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Kotewka orzech wodny E
 • Kruszczyk szerokolistny R
 • staw "Loża” gmina Niemodlin
 • staw "Loża” gmina Niemodlin
 • Kuźnica Ligocka gm. Korfantów w projektowanym rezerwacie "Topiel”
 • między Prądami gm. Dąbrowa, a Rzędziwojowicami gm. Niemodlin
 • Rosiczka okrągłolistna R
 • Szydłów gm. Tułowice na pn-zach. od wsi
 • Ochodze gm. Komprachcice – torfowisko na pł -zach od wsi.
 • Prądy gm. Dąbrowa Rezerwat przyrody Prądy.
 • Grodziec gm. Niemodlin Rezerwat przyrody Złote Bagna.
 • Bluszcz pospolity
 • w parku Technikum Leśnego w Tułowicach, oraz w rozproszeniu w lasach liściastych.
 • Bobrek trójlistkowy
 • Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki gm. Prószków
 • Nowa Kuźnia gm. Prószków, na pd-zach. od wsi.
 • Śniedek baldaszkowaty
 • na zachód od Wąwelna gm. Komprachcice
 • Barwinek pospolity
 • w Tułowicach, park Technikum Leśnego
 • Ochodze gm. Komprachcice – w lesie na pd-zach, od wsi.
 • Śnieżyczka przebiśnieg
 • najliczniej Rezerwat przyrody Dębina gm. Grodków
 • Widłak goździsty
 • w rejonie Wybłyszczowa gm. Prószków.

Kategorie zagrożeń według list krajowych lub regionalnych:

 • EX – wymarłe lub prawdopodobnie wymarłe
 • E – wymierające
 • I – o nieokreślonym zagrożeniu
 • R – rzadkie
 • V – narażone

Kategorie zagrożeń według list wojewódzkich:

 • CE – zagrożone krytycznie
 • EX – wymarłe
 • VU – narażone
 • EN – zagrożone
 • LR – niższego ryzyka
 • DD – o niedostatecznych danych
 • EW – wymarłe w wolnej przyrodzie