Poprzednia

ⓘ 1224
1224
                                     

ⓘ 1224

 • 5 czerwca – cesarz Fryderyk II założył uniwersytet w Neapolu LUniversità degli Studi di Napoli "Federico II".
 • Marzec – jeszcze przed nawiązaniem rozmów z Konradem mazowieckim cesarz Fryderyk II wydał w Katanii na Sycylii manifest dotyczący krajów nadbałtyckich, a więc także i Prus. Mistrz zakonu krzyżackiego Hermann von Salza uczestniczył w przygotowywaniu tego aktu i wywierał bezpośredni wpływ na jego treść. Cesarz obiecywał narodom bałtyckim opiekę pod warunkiem nawrócenia się na chrześcijaństwo, przyrzekał im równe prawa z innymi poddanymi i jednocześnie uwalniał je od zależności wobec jakichkolwiek innych książąt czy królów. Oznaczało to ogłoszenie zasady zwierzchnictwa cesarskiego nad krajami bałtyckimi.
 • Święty Franciszek z Asyżu otrzymał na La Vernii stygmaty.
 • Wygnano ostatnich Arabów z Sycylii.
 • Teodor Angelos, książę Epiru zdobył zajęte przez Łacinników Saloniki i koronował się na króla.
                                     

1. Zmarli

 • 21 lipca – Gregorio Gualgano, włoski kardynał ur.?
 • Abu Jusuf II, kalif Maroka ur. 1197
 • 24 czerwca – Antoni Dymski, święty mnich prawosławny ur. ok. 1157
 • 25 sierpnia – Leone Brancaleone, włoski kardynał ur.?
 • Abd al-Wahid I, kalif Maroka ur.?
 • Durand z Huesca, hiszpański teolog i kaznodzieja ur. ok. 1160
 • 1 lipca – Yoshitoki Hōjō, drugi z dziewięciu regentów shikkenów z rodu Hōjō ur. 1163
 • 30 czerwca – Święty Adolf z Osnabrück, święty katolicki, biskup ur. ok. 1185
 • 30 lipca – Andrzej, czeski duchowny katolicki, biskup praski od 1214 r. ur.?