Poprzednia

ⓘ Metody portfelowe
                                     

ⓘ Metody portfelowe

Metody portfelowe – zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i niekontrolowanych przez firmę. Czynniki kontrolowane są z reguły prezentowane na osi odciętych a czynniki niekontrolowane na osi rzędnych. Relacje między tymi czynnikami w układzie współrzędnych tworzą tzw. macierz strategiczną. Jest to siatka umożliwiająca ocenę pozycji różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa według dwóch zmiennych. Metody portfelowe stwarzają możliwości dość dokładnej oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku. Są one uniwersalnym i użytecznym sposobem analizy możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, a także stanowią ważny instrument planowania strategicznego. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą ustalić, z którymi towarami mogą wiązać większe nadzieje na zbyt w przyszłości, a które powinny być wycofane z ich asortymentu. Wybór taki zależy od pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

                                     

1. Wybrane metody

Do najbardziej znanych i praktycznie stosowanych metod portfelowych można zaliczyć:

  • macierz wzrostu udziału w rynku zwaną macierzą BCG
  • macierz cyklu życia produktu Charlesa W. Hofera
  • macierz atrakcyjności rynkowej macierz Shella
  • macierz oceny rynku ADL - Arthura D. Little
  • macierz atrakcyjności branżowej macierz Mc Kinseya
  • macierz siły konkurencji i atrakcyjności branży General Electric matryca wieloczynnościowego portfela - multifactor portfolio matrix