Poprzednia

ⓘ Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
                                     

ⓘ Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami.

                                     

1. Władze Wydziału

 • Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju – dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. nzw. w Pol. Śl.
 • Dziekan – dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. w Pol. Śl.
 • Prodziekan ds. Nauki – dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. nzw. w Pol. Śl.
 • Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl.
                                     

2. Kierunki studiów

W Wydziale prowadzi się zajęcia na następujących kierunkach studia stacjonarne i niestacjonarne:

 • Administracja
 • Analityka biznesowa
 • Socjologia
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie
 • Logistyka
                                     

3. Współpraca krajowa i zagraniczna

W kraju Wydział współpracuje przede wszystkim z następującymi instytucjami:

 • Hutnicza Izba Przemysłowo - Handlowa
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK
 • Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
 • Instytut Pracy i Polityki Socjalnej
 • Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Górnicza Izba Przemysłowa
 • Krajowa i regionalna Izba Gospodarcza
 • Polska Akademia Nauk - Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN
 • Polska Fundacja Promocji Kadr
 • Polskie Centrum Czystszej Produkcji ma siedzibę na Wydziale i ściśle z nim współpracuje należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT
 • Górnośląska Agencja Popierania Przedsiębiorczości

Ponadto Wydział współpracuje z następującymi instytucjami zagranicznymi:

 • University of Patras Grecja
 • VSB, Ostrawa Czechy
 • I.H.I. Zittau Niemcy
 • Abertay University, Dundee Wielka Brytania
 • Northwest Missouri State University USA
 • Uniwersytet Technologiczny w Kownie Litwa
 • Stowarzyszenie GIS FORUM Chorwacja
 • Universite de Valenciennes Francja
 • Fachhochschule Bielefeld Niemcy
 • INA-INFO - Instytut Poszukiwań Ropy Naftowej Chorwacja
 • Ecole des Mines de Nancy Francja
 • Institut fur Weltwirtschaft, Kiel Niemcy
 • Uniwersytet Techniczny we Lwowie Ukraina
 • Ecole des Mines de Saint - Etienne Francja