Poprzednia

ⓘ Ścieżka audytu
                                     

ⓘ Ścieżka audytu

Ścieżka audytu – to dokument zawierający przejrzysty opis przebiegu danej operacji finansowej, gospodarczej lub innego procesu od samego początku aż po zakończenie, z opisem sposobu dokumentowania i kontroli tych operacji.

Ścieżka audytu powinna umożliwiać śledzenie kolejnych faz zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania pojedynczej operacji lub procesu. Jest narzędziem wspomagającym zarządzanie w organizacji i jest jednym z podstawowych mechanizmów kontroli wewnętrznej, umożliwiającym wykrycie luk i niesprawności w procesie.

Ścieżka audytu często wykorzystywana jest w trakcie audytów wewnętrznych do zrozumienia przebiegu procesu, analizy kontroli wewnętrznej oraz identyfikacji słabych punktów procesu.