Poprzednia

ⓘ Protestantyzm na świecie
Protestantyzm na świecie
                                     

ⓘ Protestantyzm na świecie

Artykuł przedstawia statystyki protestantyzmu według krajów świata, regionów i kontynentów. Uwzględniono niemalże wszystkie nurty protestantyzmu, które opierają się na podstawach religii chrześcijańskiej i akceptują pięć zasad protestantyzmu m.in. zielonoświątkowców, baptystów, luteran, anglikanów, adwentystów, anabaptystów, ewangelików reformowanych, prezbiterianów, kongregacjonalistów, Kościoły Chrystusowe, metodystów, ruch uświęceniowy, kościoły niezależne, oraz protestantów niedenominacyjnych.

Na świecie żyje ponad 800 milionów protestantów, co stawia protestantyzm na drugim miejscu po katolicyzmie pod względem liczby zrzeszonych w tym nurcie chrześcijan. Blisko trzech na dziesięciu chrześcijan jest wyznania protestanckiego. Statystykę procentową opracowano głównie na podstawie Pew Research Center i Joshua Project oznaczane *. Więcej danych można znaleźć na Międzynarodowym Raporcie Wolności Religijnej Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki z 2004 r., a także Adherents.com oraz The CIA World Factbook. Populację i stosunek podano na podstawie danych pochodzących z Pew Research Center i Joshua Project.

                                     

1. Według kontynentów i regionów

Poniższe zestawienie obejmuje liczbę i procent protestantów w każdym regionie świata. Zawarto także informację, ile procent protestantów w skali świata żyje w danym regionie/kontynencie Procent protestantów w skali świata.

                                     

2. Czołówka

Kraje z największą liczbą protestantów

Lista obejmuje 40 krajów świata z największą liczbą protestantów ponad 3 miliony, podając też procentowy udział protestantów w społeczeństwie danego kraju.

Kraje z największym procentowym udziałem protestantów

Lista obejmuje 45 krajów świata z największym procentowym ponad 50% udziałem protestantów, podając też liczbę protestantów w danym kraju.