Poprzednia

ⓘ Cracoviae Merenti
                                     

ⓘ Cracoviae Merenti

Medal Cracoviae Merenti – wyróżnienie nadawane przez Radę Miasta Krakowa osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta Krakowa. Został ustanowiony uchwałą Rady Miasta Krakowa w 1992. Posiada trzy klasy: medal złoty, srebrny i brązowy.

Na awersie medalu widnieje herb Krakowa i napis "CRACOVIAE MERENTI”, na rewersie natomiast wizerunek królowej Jadwigi według portretu Jana Matejki i napis "HEDVIGIS REGINA POLONIAE PRINCEPS LITHUANIAE et HERES RUSIAE”.

                                     

1. Lista laureatów

Numer kolejny oznacza numer medalu jaki został przyznany i podany w tytule odpowiedniej uchwały.

Złote medale:

 • Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe” w Krakowie – 2005
 • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie – 2009
 • Krakowska Kongregacja Kupiecka – 2010
 • Biskupstwo Krakowskie – 1999
 • Jan Paweł II – 1993
 • Uniwersytet Jagielloński – 1999

Srebrne medale:

 • Ludwik Piechnik – 1997
 • Zbigniew Stanisław Chojnacki – 2000
 • Józef Mońka – 2000
 • Krzysztof Penderecki – 1993
 • Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa – 2017
 • Jan Nowak-Jeziorański – 1997
 • Franciszek Macharski – 2015
 • Radio Kraków – 2012
 • Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorstw Budowlanych – 2012
 • Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie – 2013
 • Jerzy Turowicz – 1995
 • Jerzy Nowosielski – 1999
 • Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda – 1995
 • Chorągiew Krakowska Związku Harcerstwa Polskiego oraz Okręg Małopolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – 2008
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie – 2004
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, obecnie Muzeum Krakowa – 2019
 • Krakowskie Pogotowie Ratunkowe – 2011
 • Peter Schönlein – 1996
 • Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa – 2007
 • Jerzy Wyrozumski – 1995
 • Karolina Lanckorońska – 1995
 • Arka Pana – Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie – 2012
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 2005
 • Jacek Woźniakowski – 1997
 • Karl Dedecius – 1997
 • Klub Sportowy "Cracovia” i Towarzystwo Sportowe "Wisła” – 2006
 • Akademicki Związek Sportowy w Krakowie – 2009
 • Jan Andrzej Kłoczowski - 2017
 • Jan Deszcz – 1997
 • Miejska Straż Pożarna w Krakowie – 2003
 • Komisja Robotnicza Hutników NSZZ Solidarność – 2013

Brązowe medale:

 • Komitety Obywatelskie – 2018
 • Adam Bielański – 2002
 • Stefan Dousa – 2013
 • Władysław Godyń – 2004
 • Zofia Żelazny i Zdzisław Żelazny – 2007
 • Elie Gervois – 1998
 • Towarzystwo Lekarskie Krakowskie – 2017
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie – 2018
 • Eugeniusz Waniek – 2008
 • Andrzej Kosiniak-Kamysz – 2012
 • Sobiesław Zasada – 2015
 • Tadeusz Piekarz – 2001
 • Edward Szymański – 2004
 • Antoni Borgosz – 2018
 • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół” – 2007
 • Karol Paluch – 2000
 • Zdzisław Żygulski – 2007
 • Bronisław Chromy – 2005
 • Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych – 2014
 • Krzysztof Wielgus – 2019
 • Stanisław Małysiak – 2002
 • Józef Skotnicki – 2004
 • Wincenty Kućma – 2014
 • Czesław Marchewczyk – 2002
 • Wojciech Plewiński – 2018
 • Studencki Komitet Solidarności – 2017
 • Kazimierz Fugiel – 1998
 • Jadwiga Romańska-Gabryś – 2013
 • Hospicjum św. Łazarza – 2007
 • Stanisław Jan Gałoński – 2005
 • Stanisława Centkowska – 2013
 • Jerzy Bryła – 2001
 • Marjorie Salisbury – 1998
 • Chór Mariański – 2008
 • Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie – 2016
 • Opera Krakowska – 2015