Poprzednia

ⓘ Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”
                                     

ⓘ Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci”

Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci” – organizacja skupiająca młodzież i studentów o poglądach chrześcijańsko-demokratycznych, ordoliberalnych, demoliberalnych i konserwatywnych działającą społecznie i politycznie. Stowarzyszona z Platformą Obywatelską.

Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci” powstało w 1994 z połączenia młodzieżowych organizacji Unii Demokratycznej – Forum Młodych UD i Kongresu Liberalno-Demokratycznego – Stowarzyszenie Młodzi Liberałowie. W 2001 roku Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci” zakończyło współpracę z Unią Wolności i podpisało umowę stowarzyszeniową z Platformą Obywatelską. Nastąpił rozłam, w wyniku którego powstało Stowarzyszenie "Młode Centrum”, które pozostało przy UW. SMD w 2008 roku deklarowało zrzeszanie prawie 7000 członków w wieku 13–30 lat w 16 regionach i ponad 160 kołach lokalnych.

                                     

1. Stowarzyszenie

Głównymi wartościami, którymi kierują się "Młodzi Demokraci” są wolność jednostki, własność prywatna, samorządność, edukacja. Propagują je poprzez organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, aktywne uczestnictwo w życiu publicznym RP, jak i happeningi, pikiety.

Działa na terenie całego kraju. Podstawową jednostką organizacyjną są koła lokalne podległe Zarządom Regionalnym, które z kolei podporządkowane są Zarządowi Krajowemu wybieranemu przez Konwent Krajowy. Konwent Krajowy wybierany jest na Zjeździe Delegatów.

Stowarzyszenie jest członkiem YEPP Youth of the European People’s Party i DEMYC Democrat Youth Commity of Europe – organizacji zrzeszających młodzieżówki centroprawicowe z Europy.

                                     

1.1. Stowarzyszenie Cele

 • Ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole.
 • Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie.
 • Promocja ekologii i ochrony środowiska.
 • Promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej.
 • Propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych.
 • Upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych.
 • Działanie na rzecz zwiększenia obronności kraju.
 • Ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.
 • Inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej.
 • Działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi młodych w życiu publicznym.
 • Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych.
                                     

1.2. Stowarzyszenie Przewodniczący "SMD”

 • Andrzej Saja od października 1996 do września 1997
 • Jan Artymowski od 2 marca 2002 do 25 marca 2006
 • Konrad Zaradny od 14 czerwca 2014 do 18 sierpnia 2018
 • Milena Kowalska od 18 sierpnia 2018
 • p.o. Sławomir Potapowicz od września 1997 do lutego 1998
 • Bartosz Domaszewicz od 21 kwietnia 2012 do 14 czerwca 2014
 • Grzegorz Bielowicki od 19 lutego 1994 do października 1996
 • p.o. Kordian Gdulski od 8 lutego 2008 do 1 marca 2008
 • Tomasz Kacprzak od 25 marca 2006 do 8 lutego 2008
 • Dariusz Dolczewski od 1 marca 2008 do 21 kwietnia 2012
 • Sławomir Nowak od lutego 1998 do 2 marca 2002
                                     

1.3. Stowarzyszenie Sekretarze Generalni "SMD”

 • Joanna Haba od 14 czerwca 2014 do 30 lipca 2016
 • Piotr Borawski od 1 marca 2008 do 6 marca 2010
 • Szymon Moś od 6 marca 2010 do 21 kwietnia 2012
 • Marcin Małyszczyk od 21 kwietnia 2012 do 14 czerwca 2014
 • Jan Artymowski do marca 2002
 • Jan Dziubecki od września 2002 do 25 marca 2006
 • Łukasz Bejm od 18 sierpnia 2018
 • Milena Kowalska od 30 lipca 2016 do 18 sierpnia 2018
 • Paweł Ostrowski od 25 marca 2006 do 1 marca 2008
 • Kacper Pietrusiński od marca 2002 do września 2002

Użytkownicy również szukali:

smd warszawa,

...
...
...