Poprzednia

ⓘ Psychika
                                     

ⓘ Psychika

Psychika – "całokształt cech i procesów wewnętrznych człowieka, związanych z emocjami, intelektem, predyspozycjami i doświadczeniem życiowym". Zespół indywidualnych cech psychofizycznych tworzy osobowość.

                                     

1. Modele

Nie istnieje jeden, powszechnie przyjęty model psychiki.

 • Według tradycyjnej psychologii akademickiej, psychika obejmuje procesy poznawcze, emocje, procesy motywacyjne i osobowość, przeciwstawianym procesom cielesnym fizjologicznych.
 • Zupełnie inny podział psychiki można odnaleźć w psychoanalizie: gdzie obowiązuje podział na biologiczne id, społeczne superego oraz ego.
 • Teologia katolicka uznaje, że psychikę tworzy współdziałanie ciała człowieka z jego duszą.
 • Psychologia analityczna dzieli psychikę na dwa systemy: świadomość i nieświadomość.
                                     
 • do psychoanalizy przez Sigmunda Freuda jako określenie granicznej sfery psychiki między świadomością a nieświadomością. Obejmuje ona treści niebędące obecnie
 • jak Bóg. Prawa natury zniewalają człowieka, a jego ciało i dusza w tym psychika aktywnie mu się przeciwstawiają, ograniczają i upokarzają. Celem życia
 • Poszukuje odpowiedzi jak przez zapach można osiągnąć stan równowagi między psychiką a sferą somatyczną. jakość hedoniczna analiza sensoryczna olfaktologia
 • Pielgrzym uchodzą z życiem, jednak wypadek odbija się negatywnie na jej psychice Także koń pod tym wydarzeniu dziczeje i nie daje się nikomu dosiąść. Matka
 • Podświadomość część ludzkiej psychiki w której zgromadzone są treści nieuświadamiane sobie obecne poza świadomością, mimowolne, mimowiedne. Treści
 • doskonałej kondycji, wykazywać harmonię oraz klasę w ruchu i postawie a także psychice Pies otrzyma ocenę doskonałą, jeżeli jego zalety będą znacznie ważniejsze
 • najlepszych polskich zawodniczek, cechowała ją silna osobowość, mocna psychika i zdecydowane dążenie do celu. Była siedmiokrotną mistrzynią Polski: 5
 • utożsamiać tego jednak z kryminałem, gdyż tu większy nacisk położony jest na psychikę postaci, niż na akcje czy zagadkę. Zwykle bowiem znamy dokładnie przebieg

Użytkownicy również szukali:

silna psychika cechy, silna psychika test,

...
...
...