Poprzednia

ⓘ Marketing terytorialny
                                     

ⓘ Marketing terytorialny

Marketing terytorialny – zarządzanie zmierzające do zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców oraz interesariuszy zewnętrznych. Niezbędne jest przy tym przewidywanie kierunku zmian oraz racjonalne wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów. U podstaw tak rozumianego marketingu terytorialnego leży przekonanie, że zaspokojenie potrzeb i pragnień wewnętrznych i zewnętrznych grup odniesienia, poprzez oferowanie im właściwego punktu widzenia rachunku ekonomicznego zestawu środków materialnych i niematerialnych, jest możliwe dzięki uprzedniemu ich rozpoznaniu, ale także dzięki ich pobudzaniu i kreowaniu.

Marketing terytorialny stosują polskie miasta i województwa. Według badania opinii Polaków TNS Polska z 2013 roku najsilniejszą markę wśród wszystkich polskich miast ma Warszawa 118 pkt na 300 możliwych. Na drugim miejscu sklasyfikowano Kraków 107 pkt, natomiast 3 miejsce zajął Gdańsk 89 pkt.

Według projektu badawczego "Magnetyzm polskich miast” 2009, BAV Consulting i KB Pretendent najbardziej przyciągającym miastem Polski jest Kraków. Badanie wyodrębniło 7 czynników atrakcyjności miasta: turystyczną, biznesową, kulturalną, sportową, dziedzictwo, komfort życia oraz natura. Kraków oceniono najlepiej w 5 z 7 atrakcyjności.