Poprzednia

ⓘ Patriarchat Konstantynopolitański
Patriarchat Konstantynopolitański
                                     

ⓘ Patriarchat Konstantynopolitański

Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopolitański – starożytny Kościół, którego początki sięgają czasów apostolskich.

                                     

1. Historia

Zgodnie z Tradycją, Kościół został założony przez apostoła Andrzeja, który głosił Ewangelię w Azji Mniejszej, w okolicach Morza Czarnego, Tracji i Achai. Z tego też powodu Patriarchat Ekumeniczny ustanowił dzień pamięci świętego 30 listopada, 13 grudnia dniem Tronu Patriarszego. Apostolskość tego Kościoła jest również związana z osobą apostoła i ewangelisty Jana Teologa, który nauczał w Azji Mniejszej. Napisaną przez siebie Apokalipsę zaadresował on do "siedmiu kościołów w Azji”: w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei, które od IV wieku znajdują się w jurysdykcji Konstantynopola. W rzeczywistości początki tego Kościoła zbiegają się z ustanowieniem w Konstantynopolu stolicy cesarstwa rzymskiego w 330. W tym też okresie wyłączono Konstantynopol z jurysdykcji metropolii Heraklei i przyznano jego biskupowi honorowe pierwszeństwo zaraz po Rzymie.

W ciągu stuleci Kościół Bizancjum odgrywał i wciąż odgrywa bardzo znaczącą rolę w prawosławnym świecie. Od czasów wielkiej schizmy w 1054, patriarcha ekumeniczny jest honorowym przywódcą prawosławia, noszącym tytuł "primus inter pares”. Jego rolą jest inicjowanie i koordynowanie działań pomiędzy Kościołami lokalnymi, zwoływanie panprawosławnych soborów i spotkań oraz prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych wyznań i religii. Od 1991, na czele Kościoła stoi patriarcha Bartłomiej I noszący tytuł Arcybiskupa Konstantynopola Nowego Rzymu i Patriarchy ekumenicznego. Patriarcha Bartłomiej, 270 patriarcha w 2000-letniej historii Kościoła, jest znany ze swej działalności na rzecz pojednania chrześcijan, dialogu międzyreligijnego i ochrony środowiska naturalnego.

                                     

2. Struktura

W jurysdykcji Patriarchatu znajduje się 5 diecezji w europejskiej części Turcji ok. 30 tys. wiernych, 35 w północnej Grecji, 10 na greckich wyspach a także wiele w Europie, obu Amerykach ponad 2 mln wiernych, Azji, Australii i Nowej Zelandii. Połączone są one w większe jednostki administracyjne:

                                     

2.1. Struktura W Turcji

 • Metropolia Imbros i Tenedos
 • Metropolia Derkosu
 • Metropolia Wysp Książęcych
 • Metropolia Chalcedonu
 • Arcybiskupstwo Konstantynopola
                                     

2.2. Struktura W innych krajach

 • Estoński Apostolski Kościół Prawosławny
 • Metropolia Szwecji i całej Skandynawii
 • Arcybiskupstwo Szwajcarii
 • Metropolia Singapuru i południowej Azji
 • Prawosławny Wikariat Palestyńsko-Jordański w Stanach Zjednoczonych
 • Metropolia Włoch i Malty
 • Metropolia Francji
 • Metropolia Buenos Aires
 • Metropolia Hongkongu i południowo-wschodniej Azji
 • Metropolia Korei
 • Metropolia Hiszpanii i Portugalii
 • Arcybiskupstwo Australii
 • Metropolia Meksyku
 • Metropolia Toronto
 • Fiński Kościół Prawosławny
 • Ukraiński Kościół Prawosławny Stanów Zjednoczonych
 • Amerykańska Karpato-Rusińska Diecezja
 • Ukraiński Kościół Prawosławny Kanady
 • Metropolia Nowej Zelandii
 • Grecka Prawosławna Archidiecezja Ameryki 8 metropolii
 • Metropolia Austrii i egzarchat Węgier
 • Albańska Prawosławna Diecezja Ameryki
 • Metropolia Niemiec
 • Metropolia Belgii i egzarchat Niderlandów i Luksemburga
 • Metropolia Panamy, Ameryki Środkowej i Karaibów
 • Arcybiskupstwo Tiatyry i Wielkiej Brytanii
 • Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Diasporze
 • Zachodnioeuropejski Egzarchat Parafii Rosyjskich zlikwidowany 27 listopada 2018 r.

Patriarcha ekumeniczny sprawuje również pieczę nad takimi ośrodkami monastycznymi jak Atos i Patmos. Natomiast w Chambésy w Szwajcarii, Patriarchat posiada Centrum Prawosławne, ważny ośrodek akademicki, miejsce spotkań prawosławnych z całego świata. Kościół posiada także własne szkoły teologiczne i wydawnictwa m.in. Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, czy też słynną Szkołę Teologiczną na Chalki, zamkniętą przez Turków w 1971. Liczbę wiernych Patriarchatu Ekumenicznego szacuje się na 7 mln. Siedziba patriarchy znajduje się na Fanarze w Turcji, jednak jej przyszłość jest wciąż bardzo niepewna w związku z ogromną presją rządu tureckiego na patriarchę, by opuścił kraj.