Poprzednia

ⓘ Produkt narodowy brutto
Produkt narodowy brutto
                                     

ⓘ Produkt narodowy brutto

Produkt narodowy brutto – miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym okresie przez narodowe czynniki produkcji we wszystkich krajach, w których czynniki te były angażowane w proces produkcyjny.

P N B = K + I + G + E n + D n, {\displaystyle PNB=K+I+G+En+Dn,}

gdzie:

K {\displaystyle K} – konsumpcja, I {\displaystyle I} – inwestycje, G {\displaystyle G} – wydatki rządowe, E n {\displaystyle En} – eksport netto, czyli eksport-import, D n {\displaystyle Dn} – dochód netto obywateli za granicą.