Poprzednia

ⓘ Aldona Kamela-Sowińska
Aldona Kamela-Sowińska
                                     

ⓘ Aldona Kamela-Sowińska

Aldona Maria Kamela-Sowińska – polska ekonomistka, nauczyciel akademicki i polityk, profesor nauk ekonomicznych, w 2001 minister skarbu państwa.

                                     

1. Życiorys

Ukończyła studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Obroniła następnie doktorat i habilitację, a w 1997 otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 1973 pozostaje pracownikiem naukowym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu została tam profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Rachunkowości.

W latach 90. prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, była też doradcą pełnomocnika wojewody poznańskiego. Od września 2005 do sierpnia 2010 pełniła funkcję rektora Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Została również ekspertem gospodarczym Business Centre Club.

W wyborach parlamentarnych w 1997 bezskutecznie kandydowała na posła z listy Bloku dla Polski. W 1998 objęła stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a w 2000 została sekretarzem stanu w tym resorcie. Od 28 lutego 2001 do 19 października 2001 sprawowała urząd ministra skarbu państwa w rządzie Jerzego Buzka. W 2001 podpisała z holenderskim konsorcjum Eureko BV aneks do umowy prywatyzacyjnej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Doprowadziła do dymisji prezesów zarządu PZU Życie S.A. Grzegorza Wieczerzaka i Totalizatora Sportowego Władysława Jamrożego.

W 2002 bez sukcesu startowała w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta Poznania. W czerwcu 2003 założyła partię Inicjatywa dla Polski i następnie nią kierowała. W wyborach parlamentarnych w 2005 kandydowała do Sejmu jako liderka konińskiej listy Partii Demokratycznej – demokraci.pl. Po porażce wycofała się z działalności politycznej, a w październiku zrezygnowała z kierowania IdP, która rozwiązała się w styczniu 2006.

W 2010 pojawiły się pod jej adresem zarzuty naruszania praw autorskich poprzez wykorzystywanie przez nią w swoich pracach tekstów tworzonych przez inne osoby, w tym zaczerpniętych z Wikipedii.